Dialog społeczny na poziomie regionalnym

Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i Mediacji opracowały propozycję zmian przepisów ustawy dotyczącej przyszłego kształtu dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad projektem.

Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i Mediacji powstały i działają w ramach projektu pn. Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego, realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim ze środków EFS . W skład gremiów wchodzą przedstawiciele wszystkich czterech stron regionalnego dialogu społecznego, reprezentujących komisje z różnych regionów, stąd przygotowane zmiany są efektem konsensusu, osiągniętego dzięki zaangażowaniu każdej z nich. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska jako przedstawiciel Dolnośląskich Pracodawców, regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan jest jedynym reprezentantem Dolnego Śląska w Ponadregionalnym Zespole ds. Formuły Dialogu i Mediacji. Została także wybrana na Przewodniczącą tego gremium.

Konfederacja Lewiatan