Lewiatan otwarty na rozmowy ze związkowcami

Związki zawodowe zwróciły się do pracodawców z propozycją zmiany formuły prowadzenia dialogu społecznego uznając, że dotychczasowa się wyczerpała. Konfederacja Lewiatan jest gotowa do rozmów.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Naszym zdaniem zmiany organizacyjne nie przywrócą zaufania. Odbudować je może tylko zmiana postępowania wszystkich partnerów dialogu: uwzględnianie potrzeb drugiej strony, posługiwanie się rzetelnym opisem rzeczywistości a nie populistycznymi hasłami, dotrzymywanie zawartych umów.

Jeżeli jednak związkowcy uważają, że zmiany organizacyjne są niezbędne, deklarujemy gotowość do rozmów bez warunków wstępnych. Możemy rozpocząć od kwestii organizacji dialogu, pamiętając jednak, że wiele dylematów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak system emerytalny czy charakter umów o pracę, wymaga pilnego rozstrzygnięcia.

Konfederacja Lewiatan