Lewiatan też chce zmian w Komisji Trójstronnej

Związki zawodowe chcą zmienić Komisję Trójstronną. Dzisiaj w Warszawie będą dyskutować jak usprawnić dialog społeczny. Konfederacja Lewiatan ponawia propozycję powrotu do rozmów dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców, w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

- Nie ma cudownej recepty na uzdrowienie Trójstronnej Komisji, bowiem jakość dialogu jest uwarunkowana profesjonalizmem i dobrą wolą uczestników negocjacji oraz kulturą społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Do prowadzenia dialogu niezbędne jest wzajemne zaufanie partnerów, wiara, że ustalenia będą dotrzymywane i że partnerzy uwzględniają również nasze potrzeby. Konieczne jest zaangażowanie partnerów na etapie wypracowania rozwiązań - wskazywanie nie tylko celu, ale również sposobów jego osiągnięcia, korzyści i kosztów - i potem na etapie promocji tych rozwiązań wobec polityków i społeczeństwa - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Osoby biorące udział w pracach KT powinny mieć odpowiednią wiedzę i autorytet, aby ustalenia poczynione przez nie w ramach negocjacji były honorowane przez delegujące je organizacje. Wymaga to silnego umocowania negocjatorów w delegujących ich organizacjach. Dotyczy to również szefów organizacji wchodzących w skład KT oraz jej przewodniczącego.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan jest szansa na rozsądny kompromis wielu sprawach Pracodawcy są gotowi do dyskusji dotyczącej postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe , jak np. ograniczenie nadużywania umów krótkoterminowych. Poprą propozycję związków zawodowych i rządu oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych i umów zleceń do wysokości płacy minimalnej. Zgadzają się również ze związkowcami, że w przypadku zamówień publicznych, nie powinniśmy dopuszczać ofert z wynagrodzeniem poniżej minimalnej płacy ustawowej. Pracodawcy deklarują także gotowość do podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej, ale z uwzględnieniem realiów gospodarczych.

Konfederacja Lewiatan