Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja i kwalifikacje

 • 2016-08-22 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Zakre zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieprecyzyjny

  Konfederacja Lewiatan chciałaby zwrócić uwagę na brak precyzji w zaproponowanym zapisie w projekcie Rozporządzania Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2016-07-26 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Pomoc de minimis na finasowanie działalności upowszechniającej naukę


  W nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: ZLN.1201.3.2016 dotyczącego konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz naliczania pomocy de minimis na finasowanie działalności i upowszechniającej naukę Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do projektu (za wyjątkiem tych sformułowanych do § 14 - § 19) ze względu na to, że wprowadzenie tego rozporządzenia jest konieczne, ponieważ wcześniej obowiązujące rozporządzenie przestało obowiązywać, a ponadto konieczne było implementowanie zmienionych przepisów wspólnotowych w tym obszarze.

 • 2016-07-20 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Propozycje zmian w regulacjach dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: DSWM-WPS.4061.24.2016.LB.1 w sprawie konsultacji do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem  zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy wydawanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art 60 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-07-01 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Tryb powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji - opinia

  W odpowiedzi na pismo dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, przekazaliśmy następujące uwagi.

 • 2016-07-01 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym - opinia

  W odpowiedzi na pismo dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi dotyczące określania reguł podziału pieniędzy budżetowych na koniec okresu rozliczeniowego.

 • 2016-04-25 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Prawo o szkolnictwie wyższym - uwagi

  W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przesyłam opinię Konfederacji Lewiatan, która jest efektem konsultacji projektu z naszymi członkami.

 • 2016-03-30 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Zintegrowany System Kwalifikacji - uwagi

  W odpowiedzi na pisma dotyczące konsultacji projektów do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przekazujemy wnioski i komentarze Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-08-13 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki - uwagi

  Poniżej uwagi Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan („Związek") do treści przedmiotowego projektu.

 • 2015-08-07 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu Diamentowy Grant

  W odpowiedzi na pismo oznaczone sygnaturą DN.SPM.1220.2.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu "Diamentowy Grant" („projekt"), przekazaliśmy uwagi do projektu przygotowane przez Pana prof. Tadeusza Pomianka - Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-07-27 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

  W odpowiedzi na pismo (DN.WDW.1201.1.2015) z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag.

Przejdź do archiwum