Opinia ws. wprowadzenia nowego zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, iż wprowadzenie wyżej wymienionego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zasługuje na poparcie.

Może to podnieść rangę zawodów wykonywanych w branży lotniczej i jednocześnie zwiększyć zainteresowanie wśród osób dokonujących wyboru profilu zawodowego.

W przyszłości doprowadzi to do podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia standardów zawodowych na odpowiednim poziomie.