Odnawialne źródła energii - proponowane zmiany do projektu nowelizacji ustawy

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - druk UD 477 (wersja 1.5 z dnia 30 kwietnia 2019 roku) („UOZE") przedstawiamy proponowaną przez Radę OZE przy Konfederacji Lewiatan zmianę do ww. projektu mającą na celu usunięcie głównych barier hamujących dalszy zrównoważony rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, a w szczególności dużych wolnostojących instalacji fotowoltaicznych powyżej 1 MW instalowanej mocy, które w wyniku zmian wprowadzonych do UOZE w 2018 roku obecnie mierzą się z określonymi trudnościami uniemożliwiającymi sfinansowanie ich budowy, a w konsekwencji wejście do aukcyjnego systemu wsparcia i produkcję zielonej energii niezbędnej do osiągnięcia wyznaczonych celów OZE.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/192/93/DK/2019