Odnawialne źródła energii - uwagi Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD477), Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan przedstawiła swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/100/44/424/2019