Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/40/18/169/DG/2019