uOZE - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji (MRiRW)

W związku z końcową fazą rządowego procesu prac legislacyjnych nad nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii (UOZE), Lewiatan, w imieniu Rady OZE, zwrócił uwagę na kilka istotnych zmian i uzupełnień, które branża odnawialnych źródeł energii uważa za najistotniejsze, wymagające pilnego uwzględnienia w treści projektu nowelizacji.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/187/91/DK/2019