Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – projekt z dnia 14 listopada 2018 r.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - projekt z dnia 14 listopada 2018 r.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/444/219/DK/2018