Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Energetyka

 • 2016-03-29 Energetyka
  Energetyka

  Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - uwagi

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan stanowi forum zrzeszające przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej. Rada działa od 2013 roku skupiając szerokie grono firm i podmiotów, w tym polskich i zagranicznych wytwórców energii ze źródeł odnawialnych (wiatru, wody, biogazu, biomasy, fotowoltaiki), producentów urządzeń OZE, instytucje finansowe (banki i Związek Banków Polskich), spółki budowlane oraz  kancelarie i firmy doradcze.

 • 2016-03-04 Energetyka
  Energetyka

  Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - uwagi

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan stanowi forum zrzeszające przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej. Rada działa od 2013 roku skupiając szerokie grono firm i podmiotów, w tym polskich i zagranicznych wytwórców energii ze źródeł odnawialnych (wiatru, wody, biogazu, biomasy, fotowoltaiki), producentów urządzeń OZE, instytucje finansowe (banki i Związek Banków Polskich), spółki budowlane oraz  kancelarie i firmy doradcze.  Wielu z naszych członków działa aktywnie w szeroko rozumianej branży energetyki wiatrowej. Są wśród nas m.in. dostawcy wyposażenia (np. turbin wiatrowych), firmy budowlane, montażowe i serwisowe oraz inwestorzy (właściciele) farm wiatrowych, a także banki.

 • 2016-01-26 Energetyka
  Energetyka

  Kluczowe kwestie/obszary zainteresowań w formularzu konsultacyjnym RED II

 • 2016-01-04 Energetyka
  Energetyka

  Komunikat Komisji Europejskiej - Stan unii energetycznej w 2015 r. - opinia

  Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w Komunikacie - Stan unii energetycznej w 2015 r. oraz w załącznikach do tego Komunikatu obejmujących (i) Zaktualizowany plan działań w zakresie unii energetycznej oraz (ii) Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące krajowych planów w zakresie energii i klimatu.

 • 2015-11-16 Energetyka
  Energetyka

  Opinia prawna zasadności wsparcia w przypadku, gdy dwóch lub więcej wytwórców ma instalacje przyłączone do wspólnego punktu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan przygotowała opinię prawną potwierdzającą zasadność wsparcia w przypadku, gdy dwóch lub więcej wytwórców ma instalacje przyłączone do wspólnego punktu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

 • 2015-09-10 Energetyka
  Energetyka

  Stanowisko do projektu rewizji Dyrektywy 2003/87/WE o europejskim systemie handlu emisjami

  Kierując się konkluzjami Rady Europejskiej z 24 października 2014 roku oraz przeprowadzonymi konsultacjami, 15 lipca 2015 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rewizji Dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) w okresie 2021-2030. Kształt nowego systemu EU ETS będzie miał zasadnicze znaczenie dla utrzymania konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz kosztów niezbędnych przekształceń sektora energetycznego w Polsce, dlatego Konfederacja Lewiatan, podobnie jak inne środowiska biznesowe, aktywnie uczestniczy w debacie nad rewizją dyrektywy.

 • 2015-07-20 Energetyka
  Energetyka

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

 • 2015-07-20 Energetyka
  Energetyka

  Stanowisko Rady ds. Gazu dotyczące taryf na sprzedaż paliw gazowych

 • 2015-07-03 Energetyka
  Energetyka

  Bez wsparcia kogeneracja sobie nie poradzi

  Rozwój kogeneracji w Polsce został zahamowany z powodu utrzymywania niskich cen ciepła w celu ochrony odbiorców, czego skutkiem jest nieopłacalność inwestycji w nowe moce wytwórcze i projekty odtworzeniowe. Bez administracyjnego wsparcia trudno będzie wykorzystać potencjał kogeneracji - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-06-03 Energetyka
  Energetyka

  Uwagi Rady OZE do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD215).

  Zostały one przedstawione w dwóch grupach:

  I.      Propozycje rozszerzenia nowelizacji Ustawy z 14 maja 2015 r. poprzez dodanie  nowych zapisów usuwających  wątpliwości w interpretacji postanowień Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 3 kwietnia 2015 r.

  II.    Uwagi szczegółowe do przedstawionego projektu  Ustawy o zmianie ustawy
  o odnawialnych źródłach energii z 14 maja 2015 r.  

Przejdź do archiwum