Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Energetyka

 • 2014-10-28 Energetyka
  Energetyka

  Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów

  W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa konsultacjami projektu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 roku, Konfederacja Lewiatan, w imieniu organizacji członkowskiej - Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, zgłasza gotowość do dialogu nad projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi, a także do aktywnego włączenia się w bieżące konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa i na dalszych etapach prac legislacyjnych.

 • 2014-10-23 Energetyka
  Energetyka

  Określenie zasad poziomu zwrotu z zaangażowanego kapitału w trakcie prowadzonych postępowań taryfowych w stosunku do gazowych przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych

  Treść listu do Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • 2014-10-08 Energetyka
  Energetyka

  Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

  Rada OZE przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan brała czynny udział w procesie konsultacji kolejnych projektów Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii („Ustawa").

 • 2014-09-16 Energetyka
  Energetyka

  Lewiatan o energetyce jądrowej w Polsce

  Budowa elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd.

 • 2014-09-02 Energetyka
  Energetyka

  Morskie farmy wiatrowe zagrożone

  W związku z tym, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii w istotny sposób zmienia (ogranicza) zasady wsparcia inwestycji w morskie farmy wiatrowe Rada OZE Konfederacji Lewiatan postuluje wydłużenie terminu, w którym inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej z 6 do 16 lat.

 • 2014-08-25 Energetyka
  Energetyka

  Lewiatan chce zmian w ustawie o OZE

  Prowadzenia równoległych prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych oraz rozmów z Komisją Europejską w zakresie zgodności zmian w systemie wsparcia OZE z przepisami o dozwolonej pomocy publicznej - domaga się Rada OZE Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-25 Energetyka
  Energetyka

  Prace nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

  W związku z rozpoczęciem prac Sejmu nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: projekt ustawy), mając na uwadze potrzebę zapewnienia w Polsce stabilnych regulacji dla inwestorów w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii, postulujemy prowadzenie równoległych prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych oraz rozmów z Komisją Europejską w zakresie zgodności zmian w systemie wsparcia OZE z przepisami o dozwolonej pomocy publicznej tj. „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020"[1] (dalej: wytyczne KE).

 • 2014-08-11 Energetyka
  Energetyka

  Uwagi do projektu zmiany ustawy - Prawo energetyczne

  W nawiązaniu do Państwa pisma z 17 lipca br. o nr DE-VII-5102-3/8/14 L.dz. DE/1171/14/ Konfederacji Lewiatan przesyła następujące uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt), których celem jest zapewnienie stosowania przepisów tzw. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z 25 października 20111 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynki energii tzw. rozporządzenie REMIT.

 • 2014-07-24 Energetyka
  Energetyka

  Bruksela wzywa do większych oszczędności energii

  Komisja Europejska chce o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii do 2030 roku. Zdaniem Konfederacji Lewiatan wprowadzanie takiego celu na poziomie UE jest zbędne.

 • 2014-05-27 Energetyka
  Energetyka

  Pomysły UE na bezpieczeństwo energetyczne

  W strategii bezpieczeństwa energetycznego, którą Komisja Europejska przedstawi jutro, węgiel, niestety, nie jest traktowany jako paliwo, które może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE - uważa Konfederacja Lewiatan.

Przejdź do archiwum