Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Fundusze strukturalne

 • 2021-03-04 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Cyfrowa przyszłość Europy - zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle

 • 2018-03-28 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Ruszył nabór do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • 2018-03-26 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Design dla przedsiębiorców - nowe działanie POIR zatwierdzone

  Już w pierwszej połowie 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój pojawi się nowa oferta dla małych i średnich firm - dotacje na przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego. Przedsiębiorcy będą mogli dostać do 425 tys. zł na sfinansowanie współpracy z projektantami i studiami projektowymi oraz na doradztwo związane z wdrożeniem nowego produktu (intensywność wsparcia do 85%,  przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych - 500 tys.).

 • 2018-03-02 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Szacowanie wartości zamówienia - zbędna uciążliwość

  Ostatnia nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wprowadziła obowiązek tzw. ustalania (szacowania) wartości zamówienia przed realizacją zleceń o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, czyli tych które podlegają procedurze konkurencyjnej. Zgodnie z przepisami wartość zamówienia powinna być oszacowana nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli chodzi o dostawy i usługi, a 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych (przypis 31 w Wytycznych). Wymóg ten został wprowadzony tuż przed ostatecznym zatwierdzeniem wytycznych i nie był konsultowany ze środowiskiem beneficjentów.

 • 2018-02-02 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Fundusze europejskie: monitoring konkursów dla przedsiębiorców, styczeń 2018

  Przedstawiamy zestawienie konkursów dla firm w styczniu 2018 r.

 • 2018-01-31 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  B+R, innowacje, rynki zagraniczne - dotacje dla firm w 2018

  Krajowe i regionalne instytucje zarządzające funduszami UE zapowiadają na 2018 r. prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie w ponad 100 konkursach dotacyjnych dla firm. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace badawczo - rozwojowe i wdrażanie ich wyników. Sporo instytucji chce wspierać internacjonalizację działalności firm, w tym poprzez finansowanie udziału w targach i wystawach i zakup specjalistycznych usług doradczych.

 • 2017-11-03 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Fundusze Europejskie - monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

  Zapraszamy do lektury monitoringu konkursów, przygotowanego przez nasz departament funduszy europejskich.

 • 2017-10-31 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji - przewodnik

  Polecamy Państwa uwadze przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 • 2017-10-13 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Nie będzie oceny formalnej wniosków w PO Inteligentny Rozwój

  Programy operacyjne dostosowują się do zmian wprowadzonych w ustawie wdrożeniowej. 13 października 2017 r. Komitet Monitorujący PO IR zatwierdził nowe kryteria do działań 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

 • 2017-10-09 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Konsultacje wytycznych w zakresie runku pracy - ważne zmiany

  W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Przejdź do archiwum