Ruszył nabór do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych. 

W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Wnioski można składać od 20 marca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

  

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo - rozwojowych oraz inwestycji.

Wnioski można składać od 22 marca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

 

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.

Wnioski można składać od 10 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi