Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Fundusze strukturalne

 • 2017-06-29 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii

  Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ.

 • 2017-06-29 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Konkursy w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój

  20 czerwca Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kryteria konkursów i nowe projekty pozakonkursowe, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2017.

 • 2017-06-26 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Zmiany w kryteriach wyboru projektów PO Inteligentny Rozwój

  NCBIR zaproponował zmianę kryteriów wyboru projektów w działaniu 1.1.1 PO IR.

 • 2017-06-23 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  BusinessEurope pozytywnie o polityce spójności po 2020

  Debata o przyszłym budżecie UE i polityce spójności nabiera temat. Chociaż pierwsze propozycje Komisji Europejskiej pojawią się dopiero za kilka miesięcy, kluczowi gracze zaczynają prezentować swoje pierwsze oficjalne stanowiska.

 • 2017-06-14 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Kryteria wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w konkursie POIiŚ

  W wyniku dyskusji na posiedzeniu komitetu monitorującego (9 czerwca br.) do dalszych prac odesłano proponowane przez resort energii kryteria wyboru projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, które miałyby być realizowane w klastrach energii.

 • 2017-05-18 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy UE - uwagi

  Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi do konsultowanego projektu zmian Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne). W naszej ocenie sam termin prowadzenia konsultacji (oraz jego zakończenie tuż po długim weekendzie majowym) był dość niefortunny. Wielokrotnie apelowaliśmy już do administracji o organizowanie konsultacji w taki sposób, by możliwe było rzetelne przygotowanie stanowiska przez wszystkich interesariuszy. Jest to szczególnie istotne w przypadku propozycji zmian w dokumentach, które mają kluczowe znaczenie dla wszystkich beneficjentów funduszy europejskich.

 • 2017-05-17 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Programy zintegrowane uczelni - ocena kryteriów

  Trwają prace nad kryteriami wyboru projektów dla nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do wykorzystania w ramach 3 ścieżek konkursowych będzie 1 mld zł. Projekty będą dotyczyć m.in.: podnoszenia kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększania jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, umiędzynarodowienia uczelni, wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni. 

 • 2017-05-10 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Ustawa wdrożeniowa - mniej ułatwień dla firm

  Projekt zmian w ustawie wdrożeniowej w maju powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. W naszej opinii z grudnia 2016 r. poparliśmy większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców.

 • 2017-03-21 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Podsumowanie programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

  Przyjęciem sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zakończyło się ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, które odbyło się 15 marca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki projektów, w ramach których makroregion Polski Wschodniej zasiliły dodatkowe środki o wartości 2,39 mld EUR.

 • 2017-03-13 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przejdź do archiwum