Konsultant ds. funduszy UE odwiedzi przedsiębiorcę w firmie

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad poprawą jakości informacji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorca będzie mógł zaprosić konsultanta ds. funduszy do swojej firmy.

5 marca 2017, podczas 5. posiedzenia Forum ds. uproszczeń Ministerstwo Rozwoju przekonywało, że system informowania o funduszach europejskich działa nieźle. Kluczowe statystki w tym zakresie pokazują bardzo szeroki zakres działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez administrację w ramach polityki spójności:

  • portal Funduszy Europejskich wystartował w styczniu 2015 r. i od tego czasu zanotował 3,6 mln odwiedzin w 2016 roku
  • za treści zamieszczane na portalu FE odpowiada blisko 400 redaktorów
  • serwisy internetowe regionalnych programów operacyjnych w badaniu użyteczności otrzymały oceny nie niższe niż 85% (badanie obejmowało analizę wyglądu strony, architekturę informacji, funkcjonalność, układ strony i nawigację, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, elementy związane z FE)
  • 40 z 74 punktów konsultacyjnych funkcjonujących w ramach PIFE (Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich) otrzymało ocenę wzorową w badaniu jakości świadczonych usług, w 2016 przeprowadziły ponad 350 tys. konsultacji
  • do 19.02.2017 uruchomiono 2 552 nabory, na Portalu FE zamieszczono 2 014 ogłoszeń

System informacyjny jest  zdecentralizowany - instytucje zarządzające programów operacyjnych działają co prawda według wytycznych horyzontalnych, ale budują i wdrażają swoje strategie informacyjne samodzielnie. Nic dziwnego, że jakość i użyteczność informacji udostępnianej w takim systemie jest zróżnicowana, a standardy trudne do powszechnego wdrożenia.  

Problemem pozostaje, w przypadku stron internetowych RPO, brak opisów programów, plików z treścią programu i SZOOP, brak przekierowań do Portalu  FE i strony IZ, niezamieszczenia dat publikacji rocznego harmonogramu naboru, brak uproszczonych wersji informacji dla beneficjentów.

Ministerstwo dostrzega także konieczność uspójnienia i ujednolicenia komunikacji prowadzonej za pomocą stron internetowych instytucji systemu wdrażania FE, w szczególności uproszczeń w zakresie intuicyjności, użyteczności, upomnienia treści zakładek, sposobu zamieszczania informacji o naborach i konkursach. Zdecydowanie bardziej pomocne powinny też być wyszukiwarki zamieszczane na stronach.

W przypadku PIFE podstawowym ograniczeniem jest to, że wiarygodność konsultantów ogranicza brak możliwości wydawania przez nich wiążących interpretacji dokumentacji konkursowej oraz niejednolity zakres usług świadczonych przez Punkty Informacyjne (nie informują o krajowym programach operacyjnych) oraz słaba rozpoznawalność Punktów.

Firmy, które poszukują informacji o funduszach mogą liczyć na korzystne z ich punktu widzenia zmiany:

  • od 2017 r. w sieci PIFE pojawi się nowa usługa konsultacji dla JST, NGO i przedsiębiorców - indywidualna konsultacja w siedzibie klienta
  • wprowadzono obowiązek zamieszczania kontaktu do osób informujących o ogłaszanych przez instytucję naborów wniosków, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail (dane teleadresowe do PIFE nie mogą być podawane jako jedyny kontakt)
  • na portalu FE pojawią się nowe zakładki dedykowane do młodych, przedsiębiorców i osób z niepełnosprawnościami zawierające informacje o możliwościach skorzystania z FE
  • uproszczenia w Wyszukiwarce dotacji polegają na wprowadzeniu szybkich linków dla osób fizycznych i przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju przygotowało także pakiet rekomendacji „pronaborowych" dla Instytucji Zarządzających RPO. Ważne dla firm zalecenia dotyczą organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z przedstawicielami instytucji organizujących konkurs, po jego ogłoszeniu  i  transmisji online dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu (nagrania na kanale Youtube oraz stronie internetowej).

Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowała Marzena Chmielewska.