NCBiR chce ułatwić pozyskiwanie funduszy na B+R

NCBiR zaproponował pakiet zmian, które mają zwiększyć atrakcyjność wsparcia projektów badawczo-rozwojowych wdrażanych przez małe i średnie firmy. Centrum chce przyciągnąć do programu Inteligentny Rozwój nowych wnioskodawców, zwiększyć podaż projektów składanych przez MŚP i - tym samym - poprawić jego wyniki. Dziś, pomimo sporej popularności oferty NCBiR oraz wielu złożonych projektów, zwłaszcza w działaniu 1.1.1, niewiele ponad 10% wnioskodawców otrzymuje dofinansowanie.

Kluczowe nowości pojawią się właśnie w „Szybkiej ścieżce", gdzie NCBiR proponuje nowy konkurs, dla tych MŚP, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia w PO IR lub BRIDGE Alfa (działanie 1.5 PO IG). Takie firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie prac B+R nawet, jeśli ich efektem końcowym będzie innowacja tylko na poziomie przedsiębiorstwa, podczas gdy w standardowym naborze w „Szybkiej ścieżce" wymogiem jest innowacja na poziomie kraju.

Na wsparcie będą mogły liczyć mniejsze projekty o kosztach kwalifikowalnych od 300 tys. do 1,5 mln zł, o krótkim, bo do 1 roku, czasie realizacji. Dodatkowo NCBIR chce obniżyć wymogi odnoszące się do kadry zarządzającej projektu i zasobów technicznych - wnioskodawcy nie będą np. musieli podpisywać umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami.

Propozycje NCBIR były omawiane na forum Grupy roboczej ds. Wdrażania PO IR, 6 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR. Jeśli tak się stanie, konkurs na małe projekty B+R mógłby zostać ogłoszony latem 2017 r., z alokacją ok 150 mln zł.

Nasza wstępna ocena propozycji jest dosyć ostrożna. Pakiet na pierwszy rzut oka wygląda atrakcyjnie. NCBiR faktycznie stara się wyjść naprzeciw firmom dotychczas w programie nieobecnym. Jednak dopuszczając, jako efekt końcowy projektu B+R, innowację w przedsiębiorstwie, Centrum bierze na siebie duże ryzyko obniżenia jakości i efektywności interwencji funduszy UE w celu tematycznym 1 (CT1) oraz ułatwia wejście do PO IR projektów, w których B+R jest pretekstem umożliwiającym finansowanie wydatków inwestycyjnych. Zmiany oznaczają też bezpośrednią konkurencję PO IR z ofertą dostępną w RPO. 

W propozycji NCBiR na pewno zabrakło pomysłu na to jak skutecznie pomagać firmom, które mają potencjał badawczo- rozwojowy, ale nie radzą sobie z wypełnieniem wniosku i opisem prac B+R w sposób gwarantujący sukces podczas oceny. Dla takich firm, a jest ich, jak pokazują statystki „Szybkiej ścieżki", wiele, obniżanie poprzeczki merytorycznej nie jest właściwym rozwiązaniem. Te podmioty potrzebują przede wszystkim pomocy w prawidłowym opisaniu swoich pomysłów, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą i oczekiwaniami zespołów oceniających.

Chcemy poznać Państwa opinie nt. propozycji NCBiR, czekamy na uwagi pod adresem mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl.