Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO BIS (PO IIŚ)

Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego na lata 2014-2020 podejmie interwencję w zakresie czterech głównych celów tematycznych:
  • CT4 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • CT5 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • CT6 ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
  • CT7 promowanie równoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
oraz dodatkowo w zakresie ograniczonym do inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia - CT9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.


Materiały ze spotkań grupy roboczej ds. PO IiŚ BIS 

13 marca 2013 r.
Prezentacja MRR - ramy programowania

22 kwietnia 2013 r.
Agenda spotkania
Prezentacja MŚ - zmiany klimatu, ochrona środowiska, efektywność wykorzystania zasobów
Prezentacja MZ - ochrona zdrowia

10 lipca 2013 r.
Agenda spotkania

Uwagi Lewiatana
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 1.0 PO Infrastruktura i Środowisko (24.07.2013)
Uwagi Lewiatana - tabela (24.07.2013)
Pismo Konfederacji Lewiatan do MRR , konsultowana wersja projektu PO Infrastruktura i Środowisko (25.09.2013)
Szczegółowe uwagi Konfederacji Lewiatan do konsultowanej wersji projektu POIiŚ (25.09.2013)