Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (PO PW)

Celem programu jest wzmocnienie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej Polski Wschodniej. Programem zostanie objęte 5 województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE - warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań o charakterze ponadregionalnym, komplementarnych do działań podejmowanych na rzecz wschodnich województw Polski w ramach właściwych programów regionalnych oraz programów krajowych. Interwencja w ramach programu skoncentruje się wokół trzech celów szczegółowych:
  • wzmacnianie przewag konkurencyjnych wynikających z ponadregionalnych specjalizacji (określonych na podstawie strategii dla Polski Wschodniej)
  • komplementarnie do działań podejmowanych w ramach programów krajowych i regionalnych poprawa dostępności transportowej województw Polski Wschodniej poprzez budowę i przebudowę odcinków dróg wojewódzkich stanowiących dojazd do sieci TEN-T
  • wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności wybranych miast jako kluczowych ośrodków działalności społeczno-gospodarczej o charakterze pozarolniczym oraz koncentracji miejsc pracy w makroregionie
MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ GRUPY ROBOCZEJ DS. PO PW

9 stycznia 2013 r.
Prezentacja: sposób prac nad Programem
Prezentacja: ponadregionalne specjalizacje gospodarcze w Polsce Wschodniej
Prezentacja: Założenia Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020

15 lutego 2013 r.
Prezentacja MRR - praca zespołu roboczego
Konspekt PO Polska Wschodnia
Wstępny Zarys PO PW

25 marca 2013 r.
Turystyczne atrakcje regionu Polski Wschodniej
Materiał MRR: priorytet inwestycyjny 3.3
Propozycja działania w obszarze turystyki

8 kwietnia 2013 r.
Prezentacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego PW do 2020 r.
Założenia PO Polska Wschodnia

24 czerwca 2013 r.
Prezentacja POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020_wersja czerwiec 2013

UWAGI LEWIATANA
Opinia nt. projektu POPW (Podlaski Związek Pracodawców)