Kodeks postępowania cywilnego - stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do planowanego w dniu 7 lipca br. posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, na którym rozpatrywana będzie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 438), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do ustawy.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/269/195/AZ/2021