Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2021-06-09 Informacje prasowe

  Część pracowników nie chce już wracać do pracy stacjonarnej

  • Pandemia Covid-19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej, która stała się niemal powszechnym zjawiskiem. Szacuje się, że duża część Polaków w czasie lockdownów pracowała zdalnie.
  • Zmiany na rynku pracy wymagają dostosowania prawa związanego ze świadczeniem pracy zdalnej w dialogu z firmami i pracownikami - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-08 Informacje prasowe

  Przed nami miesiące z coraz niższym bezrobociem

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6,1%, co oznacza spadek w stosunku do końca kwietnia o 0,2 pkt proc. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1 028 271 osób, czyli o 25 523 mniej niż miesiąc wcześniej.

 • 2021-06-08 Informacje prasowe

  Na podróbkach tracą gospodarka i społeczeństwo

  • Budżety państw Unii Europejskiej tracą 63,8 mld zł rocznie dochodów z powodu podrabianych towarów. Polska na podróbkach tylko w branży produktów kosmetycznych i higieny osobistej traci rocznie 1,942 mld zł.
  • W walce z podrobionymi towarami kluczowe znaczenie ma egzekwowanie praw własności intelektualnej, uwzględniające potrzebę innowacji i zachowania zasad uczciwej konkurencji, a także nowy pakiet e-commerce - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-02 Informacje prasowe

  Zielone światło dla elektrowni wiatrowych na lądzie

  • Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje uelastycznienie reguły odległościowej, która blokuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie, wbrew potrzebom społecznym i ekonomicznym.
  • To krok w dobrym kierunku, jednakże wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych może wydłużyć cały proces administracyjny i ograniczyć skalę możliwych inwestycji.

 • 2021-06-01 Informacje prasowe

  Nowe przepisy powinny zwiększyć zainteresowanie badaniami klinicznymi

  • Projekt ustawy o badaniach klinicznych stosowanych u ludzi, który jest obecnie konsultowany, powinien zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca prowadzenia takich badań i ograniczyć bariery o charakterze administracyjno-prawnym.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje m.in. rozszerzenie możliwości wykorzystywania wyników niekomercyjnych badań na wszystkie badania kliniczne, bez względu na źródło ich finansowania, doprecyzowanie przepisów dotyczących cofnięcia pozwolenia czy zawieszenia badania klinicznego, a także rezygnację z scentralizowanego systemu oceny bioetycznej badań klinicznych.

 • 2021-05-31 Informacje prasowe

  Polski Ład. Nie ma nowych pomysłów na zieloną transformację

  Polski Ład w niewielkim stopniu adresuje wyzwania związane z aktualną polityką klimatyczną UE i zieloną transformacją, która ma być realizowana w Polsce. Część „zielona" to zbiór pojedynczych, słusznych propozycji, ale bez wskazania jasnej, spójnej wizji zielonej transformacji. Propozycje oparte są w większości na już istniejących programach (m.in. programy NFOŚiGW - Czyste Powietrze i Mój Prąd). Brakuje nowych, systemowych pomysłów.

 • 2021-05-31 Informacje prasowe

  PKB na minusie, ale od II kwartału zacznie dynamicznie rosnąć

  PKB Polski w I kwartale 2021 roku obniżył się o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza , mimo głębokiego lockdownu, ograniczenie skali spadku - podał w dzisiejszym wstępnym szacunku GUS . W połowie maja GUS prognozował spadek wzrostu gospodarczego o 1,2%.

 • 2021-05-28 Informacje prasowe

  Polski Ład. Cyfryzacja mało ambitna

  • Cyfryzacja nie jest nadmiernie wyeksponowana w Polskim Ładzie. Nie figuruje wśród piątki głównych postulatów.
  • Propozycje zmian są skromne, mało ambitne, wiele z nich już jest realizowanych. Brakuje nowych pomysłów.

 • 2021-05-27 Informacje prasowe

  Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych

  • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym akcie o usługach cyfrowych, pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców usług i zachęcą do tworzenia takich, które są bardziej "zorientowane na człowieka".
  • Dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie obowiązku uruchomienia pojedynczego punktu kontaktowego umożliwiającego dostawcom usług pośrednich komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Kongres Rady Podatkowej. Grozi nam nieład podatkowy

  • Dalsze ulepszanie schematów raportowania i uproszczenia, mniej obowiązków dla firm, dzięki wprowadzeniu np. e-faktur - zapowiedział Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podczas Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
  • Eksperci biorący udział w konferencji krytycznie oceniali propozycje zmian przedstawione w Polskim Ładzie, ponieważ nadmiernie zwiększają obciążenia osób lepiej zarabiających i przedsiębiorców.

Przejdź do archiwum