Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2021-06-11 Informacje prasowe

  Branża leasingowa szybko odrabia straty

  Rok 2021 przyniesie dosyć szybką odbudowę gospodarki, po głębokiej recesji, jaką w ubiegłym roku zafundowała nam pandemia Covid-19 oraz wynikające z niej obostrzenia administracyjne. Ten rok zapowiada się też dobrze dla branży leasingowej.

 • 2021-06-10 Informacje prasowe

  Polityka Przemysłowa: dobra diagnoza dla polskiego biznesu

  W nowej Polityce Przemysłowej, którą zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin kluczowa jest zapowiedź realizacji zobowiązań publicznych na rzecz branż w formie kontraktu. Wzajemne zobowiązania wpływać mają na tworzenie lepszych warunków rozwoju, wsparcia inwestycji i likwidacji barier. Warunkiem sukcesu jest włączenie w ten proces największych i reprezentatywnych dla branż organizacji pracodawców, ale też uwzględnienie na etapie projektowania inwestycji partnerów samorządowych - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-10 Informacje prasowe

  Spółka publiczna najlepszą formą prawną dla REIT- ów

  • Forma prawna REIT-ów, czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, powinna zapewnić transparentność, bezpieczeństwo, ale i elastyczność oraz dostępność dla inwestora.
  • Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłaby spółka akcyjna z wymogiem notowania na rynku regulowanym (GPW), tj. spółka publiczna - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-09 Informacje prasowe

  Cyfryzacja doceniona w nowej polityce przemysłowej

  • Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił dzisiaj nową Politykę Przemysłową Polski, czyli strategiczną wizję rozwoju naszego przemysłu.
  • Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje dotyczące cyfryzacji, która została potraktowana jako jedno z najważniejszych i priorytetowych zadań mających bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu.

 • 2021-06-09 Informacje prasowe

  Część pracowników nie chce już wracać do pracy stacjonarnej

  • Pandemia Covid-19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej, która stała się niemal powszechnym zjawiskiem. Szacuje się, że duża część Polaków w czasie lockdownów pracowała zdalnie.
  • Zmiany na rynku pracy wymagają dostosowania prawa związanego ze świadczeniem pracy zdalnej w dialogu z firmami i pracownikami - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-08 Informacje prasowe

  Przed nami miesiące z coraz niższym bezrobociem

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6,1%, co oznacza spadek w stosunku do końca kwietnia o 0,2 pkt proc. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1 028 271 osób, czyli o 25 523 mniej niż miesiąc wcześniej.

 • 2021-06-08 Informacje prasowe

  Na podróbkach tracą gospodarka i społeczeństwo

  • Budżety państw Unii Europejskiej tracą 63,8 mld zł rocznie dochodów z powodu podrabianych towarów. Polska na podróbkach tylko w branży produktów kosmetycznych i higieny osobistej traci rocznie 1,942 mld zł.
  • W walce z podrobionymi towarami kluczowe znaczenie ma egzekwowanie praw własności intelektualnej, uwzględniające potrzebę innowacji i zachowania zasad uczciwej konkurencji, a także nowy pakiet e-commerce - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-06-02 Informacje prasowe

  Zielone światło dla elektrowni wiatrowych na lądzie

  • Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje uelastycznienie reguły odległościowej, która blokuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie, wbrew potrzebom społecznym i ekonomicznym.
  • To krok w dobrym kierunku, jednakże wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych może wydłużyć cały proces administracyjny i ograniczyć skalę możliwych inwestycji.

 • 2021-06-01 Informacje prasowe

  Nowe przepisy powinny zwiększyć zainteresowanie badaniami klinicznymi

  • Projekt ustawy o badaniach klinicznych stosowanych u ludzi, który jest obecnie konsultowany, powinien zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca prowadzenia takich badań i ograniczyć bariery o charakterze administracyjno-prawnym.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje m.in. rozszerzenie możliwości wykorzystywania wyników niekomercyjnych badań na wszystkie badania kliniczne, bez względu na źródło ich finansowania, doprecyzowanie przepisów dotyczących cofnięcia pozwolenia czy zawieszenia badania klinicznego, a także rezygnację z scentralizowanego systemu oceny bioetycznej badań klinicznych.

 • 2021-05-31 Informacje prasowe

  Polski Ład. Nie ma nowych pomysłów na zieloną transformację

  Polski Ład w niewielkim stopniu adresuje wyzwania związane z aktualną polityką klimatyczną UE i zieloną transformacją, która ma być realizowana w Polsce. Część „zielona" to zbiór pojedynczych, słusznych propozycji, ale bez wskazania jasnej, spójnej wizji zielonej transformacji. Propozycje oparte są w większości na już istniejących programach (m.in. programy NFOŚiGW - Czyste Powietrze i Mój Prąd). Brakuje nowych, systemowych pomysłów.

Przejdź do archiwum