Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2021-06-01 Informacje prasowe

  Nowe przepisy powinny zwiększyć zainteresowanie badaniami klinicznymi

  • Projekt ustawy o badaniach klinicznych stosowanych u ludzi, który jest obecnie konsultowany, powinien zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca prowadzenia takich badań i ograniczyć bariery o charakterze administracyjno-prawnym.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje m.in. rozszerzenie możliwości wykorzystywania wyników niekomercyjnych badań na wszystkie badania kliniczne, bez względu na źródło ich finansowania, doprecyzowanie przepisów dotyczących cofnięcia pozwolenia czy zawieszenia badania klinicznego, a także rezygnację z scentralizowanego systemu oceny bioetycznej badań klinicznych.

 • 2021-05-31 Informacje prasowe

  Polski Ład. Nie ma nowych pomysłów na zieloną transformację

  Polski Ład w niewielkim stopniu adresuje wyzwania związane z aktualną polityką klimatyczną UE i zieloną transformacją, która ma być realizowana w Polsce. Część „zielona" to zbiór pojedynczych, słusznych propozycji, ale bez wskazania jasnej, spójnej wizji zielonej transformacji. Propozycje oparte są w większości na już istniejących programach (m.in. programy NFOŚiGW - Czyste Powietrze i Mój Prąd). Brakuje nowych, systemowych pomysłów.

 • 2021-05-31 Informacje prasowe

  PKB na minusie, ale od II kwartału zacznie dynamicznie rosnąć

  PKB Polski w I kwartale 2021 roku obniżył się o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza , mimo głębokiego lockdownu, ograniczenie skali spadku - podał w dzisiejszym wstępnym szacunku GUS . W połowie maja GUS prognozował spadek wzrostu gospodarczego o 1,2%.

 • 2021-05-28 Informacje prasowe

  Polski Ład. Cyfryzacja mało ambitna

  • Cyfryzacja nie jest nadmiernie wyeksponowana w Polskim Ładzie. Nie figuruje wśród piątki głównych postulatów.
  • Propozycje zmian są skromne, mało ambitne, wiele z nich już jest realizowanych. Brakuje nowych pomysłów.

 • 2021-05-27 Informacje prasowe

  Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych

  • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym akcie o usługach cyfrowych, pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców usług i zachęcą do tworzenia takich, które są bardziej "zorientowane na człowieka".
  • Dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie obowiązku uruchomienia pojedynczego punktu kontaktowego umożliwiającego dostawcom usług pośrednich komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Kongres Rady Podatkowej. Grozi nam nieład podatkowy

  • Dalsze ulepszanie schematów raportowania i uproszczenia, mniej obowiązków dla firm, dzięki wprowadzeniu np. e-faktur - zapowiedział Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podczas Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
  • Eksperci biorący udział w konferencji krytycznie oceniali propozycje zmian przedstawione w Polskim Ładzie, ponieważ nadmiernie zwiększają obciążenia osób lepiej zarabiających i przedsiębiorców.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Trwa dyskusja o raporcie dotyczącym szacunkowych kosztów gospodarowania odpadami

  Firma Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. na zlecenie Konfederacji Lewiatan przygotowała raport pt.: Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Raport wzbudził ożywioną dyskusję, która pomoże w wypracowaniu efektywnego systemu ROP.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Nie widać fali zwolnień pracowników

  Stopa bezrobocia w kwietniu 2021 roku wyniosła 6,3%, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1053,8 tys. osób.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Oświadczenie Lewiatana dotyczące stanowiska związkowców z RDS w sprawie negocjacji Umowy Społecznej i regulacji pracy zdalnej

  Konfederacja Lewiatan z żalem przyjmuje tak zdecydowane w swojej wymowie stanowisko strony związkowej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zakończenia prac nad Umową Społeczną. Przedmiot zarzutu w kierunku strony rządowej to skierowanie na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

 • 2021-05-26 Informacje prasowe

  Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji

  25 maja br., w formule on-line odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego celem było podsumowanie pierwszego roku pracy Rady oraz wskazanie strategicznych i priorytetowych kierunków jej działań i rozwoju w roku 2021 i latach kolejnych.

Przejdź do archiwum