Konferencja „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, Łódź

W imieniu UOKiK-u zapraszamy na konferencję „Ustawa o prawach konsumenta - szanse i zagrożenia", która odbędzie się 15 września 2014 r. w Łodzi.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy o prawach konsumenta, której przepisy zaczną obwiązywać w ciągu sześciu miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Zmieniają one dotychczasowe regulacje w zakresie praw słabszych uczestników rynku i obowiązków przedsiębiorców.

Więcej informacji