KonferencjaCE 2014: POLSKIE ROCZNICE. 25 lat przemian - 15 lat w NATO - 10 lat w Unii. Konferencja na UW

4 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim wybitni przedstawiciele świata polityki oraz nauki rozmawiać będą o przełomowych momentach w najnowszej historii Polski. Wśród nich: Jan Krzysztof Bielecki, Marek Borowski, Adam Daniel Rotfeld, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Paweł Kowal, Leszek Miller, Stanisław Koziej, Marek Cichocki, Romuald Szeremietiew i Paweł Świeboda.

Już w najbliższy piątek, 4 kwietnia 2014 roku, w gmachu BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Sali Konferencyjnej (316), odbędzie się konferencja „POLSKIE ROCZNICE - 25 lat przemian - 15 lat w NATO - 10 lat w Unii" objęta patronatem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności.

Tegoroczne wydarzenie jest już VIII edycją organizowaną przez społeczność Centrum Europejskiego UW. W tym roku tematem KonferencjiCE będzie pogłębiona refleksja nad przełomowymi momentami najnowszej historii Polski, którymi są bez wątpienia wydarzenia roku 1989, przystąpienie do NATO i akcesja do UE. Organizatorzy będą zastanawiać się jak w wyniku doniosłych wydarzeń ostatniego 25-lecia zmieniła się Polska i otaczająca nas rzeczywistość. Jak na wydarzenia przełomu wieków patrzymy dziś, z bezpiecznej i wygodnej perspektywy kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Jaka jest rola i pozycja Polski w Europie i świecie? Jak zmieniła Polskę akcesja do Unii Europejskiej i członkostwo w NATO? Jakie wyzwania stoją przed naszym krajem w perspektywie kolejnych lat?

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację: www.centrumdebaty.pl/rejestracja

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: www.centrumdebaty.pl

Facebook: www.facebook.com/centrumdebaty  

Twitter: www.twitter.com/centrumdebaty  

 

Konferencja pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności.

 

Patronat nad konferencją objęli:
JM Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor Centrum Europejskiego UW; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Obrony Narodowej; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Finansów; Parlament Europejski; Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Biuro Rady Europy; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik; Konfederacja Lewiatan; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Fundacja Schumana; Fundacja Centrum Solidarności; Fundacja Kazimierza Pułaskiego; Fundacja Geremka oraz Instytut Lecha Wałęsy.

 

Patronat medialny:

Patronat medialny: Polska The Times, Radio TOKfm, Radio Kampus, Polska Zbrojna, EurActiv, Perspektywy, UniaEuropejska.org, 300polityka, Centrum Europa Świat, Semestr, Univerek.tv.

###

O organizatorach:

O Centrum Debaty Publicznej:

Centrum Debaty Publicznej, to więcej niż forum publicznej dyskusji. To zbudowana w oparciu o tradycyjną rolę uczelni w dyskursie publicznym platforma wymiany myśli w oparciu o najwyższe standardy i wzajemny szacunek. Poprzez wybór istotnych społecznie tematów, zniekształcanych często przez główny nurt medialnego dyskursu staramy się moderować społeczeństwo obywatelskie, a poprzez zaangażowanie studentów i doktorantów współtworzyć nowoczesną polską myśl państwową. Organizując nasze spotkania, przykładamy wielką wagę do ich merytorycznego przygotowania, propagujemy otwartość i równość w dyskusji, zachęcamy do stawiania trudnych pytań i poszukiwania (często równie niełatwych) odpowiedzi. Wierzymy, że bez wymiany poglądów i bez spotkań „na żywo" budowa nowoczesnej polskiej humanistyki i rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie są w pełni możliwe.

  

O Centrum Europejskim UW:

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego od początku lat 90. prowadzi samodzielne badania z zakresu politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej oraz aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów. Od 10 lat jednostka prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka. Dyrektorem Centrum Europejskiego UW jest obecnie prof. dr hab. Dariusz Milczarek.

 

Kontakt:

Marcin Fabianowicz | Z-ca Szefa Projektu

+48 535 095 095

marcin.fabianowicz@konferencjace.org