Jak zgodnie z prawem zatrudnić osobę z niepełnosprawnością i otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia?”

Zaproszenie

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) zaprasza na praktyczne spotkanie informacyjne na temat

"Jak zgodnie z prawem zatrudnić osobę z niepełnosprawnością i otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia?"

Spotkanie z ekspertem w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnością odbędzie się w Biurze Projektowym UNDP (ul. Szpitalna 6/23, Warszawa) w terminie 22 listopada 2012r. w godzinach 12:00-15:00

Ramowy program spotkania:

1.      Informacja o projekcie „4kroki wsparcia osób niesłyszących na rynku pracy II"

2.      Przedstawienie korzyści finansowych z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

3.      Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

4.      Informacje dotyczące wypełnienia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością

5.      Inne możliwości podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w firmie  

6.      Dyskusja, poczęstunek

Dodatkowo oferujemy bezpłatne indywidualne konsultacje dostosowane do Państwa potrzeb, w zakresie zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością oraz uzyskania dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Istnieje możliwość wzbogacenia programu spotkania o część dotyczącą stosowania klauzul społecznych w PZP oraz przygotowywanie planu zakupów z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej uprawnionych do dawania odpisów na obowiązkową składkę na PFRON.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czekamy na Państwa potwierdzenia udziału w spotkaniu do 20 listopada 2012r. Prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na adres: magdalena.czarnecka@undp.org.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „4kroki wsparcia osób niesłyszących na rynku pracy II".