Konferencja: MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE DLA SEKTORA PRYWATNEGO OFERTA GRUPY BANKU ŚWIATOWEGO

  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, której celem jest prezentacja możliwości biznesowych dla firm poszukujących wsparcia inwestycyjnego i pragnących bezpiecznie podejmować oraz rozwijać działalność na rynku globalnym.

Oferta Grupy Banku Światowego zapewnia bezpieczną ekspansję polskich firm i marek na rynkach trzecich. Dziś przedsiębiorcy mogą ubiegać się o atrakcyjne kontrakty finansowane zarówno w kraju, a zwłaszcza poza jego granicami. Bank Światowy co roku finansuje ponad 100 000 kontraktów o wartości 25 mld USD w krajach rozwijających się i przechodzących transformacje; projekty są realizowane we wszystkich branżach, a wartość pojedynczej umowy waha się od 10 tys. do kilkuset milionów dolarów. Co ważne, finansowanie obejmuje wszystkie kategorie wydatków (m.in. roboty budowlane, towary, usługi doradcze).

  • Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) przekazuje 15 mld USD współfinansowania kapitałowego i pożyczkowego bezpośrednio inwestorom prywatnym działającym we wszystkich sektorach w krajach rozwijających się i przechodzących transformacje.
  • Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) udziela prywatnym inwestorom w krajach rozwijających się i przechodzących transformacje gwarancji na wypadek wystąpienia ryzyka natury politycznej o łącznej wartości 2,7 mld USD.
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) udziela pożyczek i kredytów rządom państw członkowskim na realizację min. projektów inwestycyjnych, w ramach których ogłaszane są międzynarodowe przetargi. Członkami IBRD i IDA jest ponad 180 państw.


Podczas konferencji firmy dowiedzą się, w jaki sposób mogą skorzystać z instrumentów oferowanych przez IFC i MIGA oraz na jakich zasadach mogą startować w przetargach finansowanych ze środków Banku Światowego na całym świecie i jak przygotować konkurencyjną ofertę.
Ponadto zaplanowaliśmy sesje konsultacyjne, podczas których uczestnicy będą mieli szansę porozmawiać idywidualnie z reprezentantami Grupy.

Do zobaczenia!

 


PROGRAM

 

 

9:00 - 9:15

Otwarcie i powitanie

9:15 - 9:30

Przegląd programów MSZ wspierających polskie firmy
na rynku międzynarodowym

Beata Stelmach
, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

9:30 - 10:00

Prezentacja raportu Doing Business dla Polski oraz przegląd
priorytetów Banku Światowego w regionie Europy i Azji Centralnej

Xavier Devictor
, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie

10:00 - 10:45

Umowy finansowane przez Bank Światowy:
Możliwości Biznesowe dla polskich firm

Giles Garcia
, Manager, Enterprise Outreach Services, Bank Światowy

10:45 - 11:00

Przerwa
 

11:00 - 11:30

Możliwości współfinansowania przez IFC
Ana Maria Mihaescu
, Przedstawicielka IFC na Rumunię, Bułgarię, Czechy, Węgry, Mołdawię, Polskę i Słowację

11:30 - 12:00

Gwarancje od ryzyka politycznego z MIGA
Olivier Lambert
, Przedstawiciel MIGA na Europę

12:00 - 12:15

Rola Łącznika Grupy Banku Światowego z Sektorem Prywatnym
Michał Gorzelak
, Ekspert Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

12:15 - 13:00

Pytania i odpowiedzi
 

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 17:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

> Warsztat nt. zamówienień publicznych 
Jose Martinez
, Ekspert Biura Banku Światowego w Belgradzie

> Spotkania indywidualne dla potencjalnych inwestorów
Reprezentanci IFC, MIGA, PSLO
(10 minut z każdą firmą)

 


 


6 grudnia 2012 | Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl