Konferencja: Włączenie wyłączonych

 

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną zarówno teoretyczne aspekty jak i praktyczne przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także postrzegania tych osób jako uczestników rynku (klientów).

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców, którym bliska jest idea CSR, pracodawców i firmy zainteresowane zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

 


PROGRAM

 

10.30

Rejestracja
 

11.00 - 11.15

Otwarcie i powitanie
Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 

11.15 - 11.30

Społeczna odpowiedzialność biznesu
- między teorią a praktyką

Dagmara Lustyk-Wryk, Ekspert PFRON
 

11.30 - 11.45

CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) - nowa odsłona
- osoby niepełnosprawne

Alina Wojtowicz-Pomierna
, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 

11.45 - 12.00

Włącz się - jak to się robi
Anna Sobierańska
, Koordynatorka projektu „Włącz się"
 

12.00 - 12.15

Korzyści z zarzadzania różnorodnością. Karta różnorodności w Polsce
Magdalena Andrejczuk, Koordynatorka Projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12.15 - 12.30

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
Piotr Miąsek
, Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 

12.30 - 12.45

Budowa zróżnicowanej kultury w Tesco
Joanna Januszkiewicz
, Menadżer Personalny Format Supermarket
 

12.45 - 13.00

Osoba niepełnosprawna jako klient i pracownik
- problemy wykluczenia cyfrowego

Dominik Paszkiewicz
, Dyrektor ds. dostępności cyfrowej, Spółdzielnia Socjalna Akces Lab
 

13.00 - 13.30

Przerwa kawowa
 

13.30 - 14.45

Panel dyskusyjny

prowadzący:
Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

uczestnicy:
Monika Zakrzewska, Centrum DZWONI - Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Beata Juraszek-Kopacz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad
Bożena Stępień, Dyrektor Personalny Dr Irena Eris
Monika Giegiel, HR Manager CCC (spółki NG2)
Agnieszka Burzyńska, HSE Manager SODEXO
 

14.45 - 15.00

Podsumowanie konferencji
 

15.00

Lunch
 

 


   3 grudnia 2012 r. | Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Partner konferencji:


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (22) 529 06 00, fax +48 (22) 529 06 02
www.niepelnosprawni.gov.pl; e-mail: konferencjaCSR@mpips.gov.pl