Twój Czas, Twój Kapitał, Bydgoszcz

 

Szanowni Państwo,

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw jest ich zdolność do stałej zmiany, do wykorzystywania szans, które tworzy rynek i wpływania na jego kształt w kontekście aktualnych wyzwań dla biznesu oraz obecnych realiów gospodarczych. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej jest dokonywanie inwestycji w innowacje. Jakie są dzisiaj na to szanse? Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne i pozyskać kapitał na współfinansowanie? Odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy konferencji „Twój Czas, Twój Kapitał." Zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Mamy również propozycję finansowania rozwoju dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-upów. Sprawdzimy także, jakie są Państwa oczekiwania w tej kwestii. Przede wszystkim jednak przedstawimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:

 • kredyt technologiczny, który wykorzystując środki unijne pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych do firmy,
 • NewConnect i Catalyst jako alternatywne ścieżki pozyskania kapitału dla młodych, rozwijających się firm, zwłaszcza działających w obszarze nowych technologii - skuteczne źródło finansowania
 • fundusze podwyższonego ryzyka - Venture Capital i Private Equity.
 • Anioły biznesu - kluczowy element w rozwoju innowacyjnych start-upów

Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych przedsiębiorstw. Dodatkowo dla zainteresowanych proponujemy uczestnictwo w warsztacie  prowadzonym przez Business Angels (Anioły Biznesu) nt. Jak inwestor czyta biznesplan? Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu.

Zapraszamy serdecznie!

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan

 

PROGRAM

 

10:00 - 10.30

 

Rejestracja, kawa powitalna
 

10:30 - 10:45

 

Otwarcie
 

10:45 - 11:00

 

Wprowadzenie: Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki
Jacek Adamski - PKPP Lewiatan
 

11:00 - 12:30

 

Kredyt technologiczny
Realizacja i perspektywy na przyszłość

Marzena Tymińska-Ładziak - Bank Gospodarstwa Krajowego
Procedura w banku kredytującym
Paweł Bizoń - PKO BP
 

 

 

Rynek NewConnect oraz Catalyst - skuteczne źródło finansowania
Maciej Richter - Grant Thornton
 

 

 

Fundusze Private Equity/ Venture Capital
Ryszard Kruk - Enterprise Investors
 

 

 

Anioły Biznesu - kluczowy element finansowania innowacyjnych start-upów, wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA 
Szymon Kurzyca - Lewiatan Business Angels przy PKPP Lewiatan
 

12:30 - 12:45
 

 

Przerwa kawowa
 

12:45 - 13:30

 

Warsztaty fakultatywne 1

warsztat 1
Rynek NewConnect oraz Catalyst - skuteczne źródło finansowania

Maciej Richter - Grant Thornton

 • NewConnect i Catalyst w pigułce (Cele ustanowienia rynku / Dla kogo skierowany jest NC a dla kogo Catalyst / Statystyka debiutów)
 • NewConnect i Catalyst jako alternatywne ścieżki pozyskania kapitału (Proces przygotowania do debiutu / Oferta prywatna czy oferta publiczna? / Obowiązki informacyjne / Podsumowanie korzyści dla emitentów / Rola Autoryzowanego Doradcy)
 • Najciekawsze przykłady wejścia małych i średnich spółek na rynek NewConnect oraz emisji obligacji i wprowadzenia ich na rynek Catalyst

warsztat 2
Kredyt technologiczny

Marzena Tymińska-Ładziak - Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń - PKO BP

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG - system wdrażania
 • Definicja nowej technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Proces oceny i wyboru projektu
 • Sposób wyliczenia premii technologicznej
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
   

13:30 - 14:15

 

Warsztaty fakultatywne 2

warsztat 3
Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk - Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz - zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem "Term Sheet" i dlaczego mówienie o "Exit Strategy" jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 4
Business Angels - Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych

Szymon Kurzyca - Lewiatan Business Angels przy PKPP Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu
   

14:15 - 15.00

 

Lunch
 

15:00 - 16.00

 

Jak inwestor czyta biznesplan?
Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu

Maciej Strzębicki - Business Angels
 

 

 


 

5 grudnia 2012 | Bydgoszcz, Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@prywatni.pl
www.pkpplewiatan.pl