Debata: Głos biznesu. Różnorodność procentuje, Katowice

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy świat gospodarczy podlega w coraz większym stopniu procesom globalizacji i unifikacji, co niewątpliwie daje wymierne korzyści biznesowe. Jednak sukces naszych przedsiębiorstw zależy od wielu RÓŻNORODNYCH czynników.

Z badań wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw. Stymulują wzrost konkurencyjności, wpływają na podniesienie efektywności oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację. Ciągle jednak po­tencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest w sposób optymalny wykorzystywany na rynku pracy. To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników.

Otwieramy ogólnopolską debatę, której celem są konsultacje i wypracowanie rekomendacji w zakresie dobrych praktyk dotyczących różnorodności. Zapraszamy do dyskusji właścicieli i właścicielki firm, osoby zarządzające przedsiębiorstwami, szefujące działom HR, odpowiedzialne za politykę personalną. Na tle diagnozy i przykładów firm porozmawiamy o Waszych doświadczeniach - korzyściach wynikających ze stosowana tej strategii oraz barierach.

Serdecznie zapraszam,

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan
 

 

 


PROGRAM

9.30 - 10.00

Rejestracja
 

10.00 - 10.15
 

Otwarcie
 

10.15 - 10.45

Różnorodność w kontekście kulturowo-społeczno-gospodarczym
Magdalena Środa - Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW
 

10.45 - 11.30

Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy? Sytuacja osób defaworyzowanych w zatrudnieniu. Wyzwania, realia, prognozy
Mariusz Zielonka - Specjalista Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Anna Grodzka - Posłanka na Sejm RP
 

11.30 - 12.00
 

Przerwa kawowa
 

12.00 - 14.30
 

Zarządzanie różnorodnością - fanaberia czy pragmatyzm?

Czym jest zarządzanie różnorodnością?
Magdalena Andrejczuk - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Programy wspierające firmy w zarządzaniu różnorodnością
Małgorzata Lelińska - Ekspertka PKPP Lewiatan

Nowoczesne rozwiązania - dobre praktyki firm globalnych i lokalnych
Case study

Czego potrzebują firmy, by skutecznie zarządzać różnorodnością?
DEBATA korzyści, bariery, szanse, wyzwania 
 

 

 

14.30 - 15.00

Co dalej z różnorodnością? Podsumowanie
Magdalena Środa - Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW
 

15.00 - 16.00

Lunch


 

Katowice, 30 listopada 2012 r.
Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5  

 

KARTA ZGOSZENIOWA

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2012 r.

KONTAKT
Ewelina Pietrzak, PKPP Lewiatan
tel. 22 55 99 929, e-mail: epietrzak@pkpplewiatan.pl
   

 

Więcej na www.diversityindex.pl