Debata: Głos biznesu. Różnorodność procentuje, Kraków

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy świat gospodarczy podlega w coraz większym stopniu procesom globalizacji i unifikacji, co niewątpliwie daje wymierne korzyści biznesowe. Jednak sukces naszych przedsiębiorstw zależy od wielu RÓŻNORODNYCH czynników.

Z badań wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw. Stymulują wzrost konkurencyjności, wpływają na podniesienie efektywności oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację. Ciągle jednak po­tencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest w sposób optymalny wykorzystywany na rynku pracy. To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników.

Otwieramy ogólnopolską debatę, której celem są konsultacje i wypracowanie rekomendacji w zakresie dobrych praktyk dotyczących różnorodności. Zapraszamy do dyskusji właścicieli i właścicielki firm, osoby zarządzające przedsiębiorstwami, szefujące działom HR, odpowiedzialne za politykę personalną. Na tle diagnozy i przykładów firm porozmawiamy o Waszych doświadczeniach - korzyściach wynikających ze stosowana tej strategii oraz barierach.

Serdecznie zapraszam,

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan
 

 

 


PROGRAM

9.30 - 10.00

Rejestracja
 

10.00 - 10.15
 

Otwarcie
 

10.15 - 10.45

Różnorodność w kontekście kulturowo-społeczno-gospodarczym
Magdalena Środa - Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW
 

10.45 - 11.30

Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy? Sytuacja osób defaworyzowanych w zatrudnieniu. Wyzwania, realia, prognozy
Mariusz Zielonka - Specjalista Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tomasz Szypuła - Fundacja LGBT Bussines Forum
 

11.30 - 12.00
 

Przerwa kawowa
 

12.00 - 14.30
 

Zarządzanie różnorodnością - fanaberia czy pragmatyzm?

Czym jest zarządzanie różnorodnością?
Magdalena Andrejczuk - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Programy wspierające firmy w zarządzaniu różnorodnością
Małgorzata Lelińska - Ekspertka PKPP Lewiatan

Nowoczesne rozwiązania - dobre praktyki firm globalnych i lokalnych
Case study

Czego potrzebują firmy, by skutecznie zarządzać różnorodnością?
DEBATA korzyści, bariery, szanse, wyzwania 
 

 

 

14.30 - 15.00

Co dalej z różnorodnością? Podsumowanie
Magdalena Środa - Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW
 

15.00 - 16.00

Lunch


  Kraków, 29 listopada 2012 r.
Galaxy Hotel, ul. Gęsia 22a  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada 2012 r.

KONTAKT
Ewelina Pietrzak, PKPP Lewiatan
tel. 22 55 99 929, e-mail: epietrzak@pkpplewiatan.pl
   

 

Więcej na www.diversityindex.pl