III edycja szkolenia „Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR”

Ze względu na specyfikę branży jaką jest sektor agencji pracy tymczasowej, jej dość krótką historię na polskim rynku pracy oraz przepisy szczegółowe, które regulują tę działalność, firmom, które dopiero stawiają pierwsze kroki trudno jest dotrzeć do rzetelnych informacji. Do tej pory Polskie Forum HR odpowiadało na zapytania mailowe, czy też telefoniczne w ramach działania infolinii prawnej m.in. dla agencji. Zauważyliśmy jednak zwiększone zainteresowanie tym tematem, a przesyłane pytania są coraz bardziej szczegółowe. Ze względu na fakt, że Polskie Forum HR oferuje bardzo rozbudowany system szkoleń swoim członkom, coraz częściej z tych szkoleń chcą również korzystać podmioty zewnętrzne. Wszystkie te czynniki złożyły się na podjęcie decyzji o uruchomieniu cyklu szkoleń dla nowych agencji. Polskie Forum HR postanowiło podzielić się swoją wiedzą i 10 letnim doświadczeniem w dziedzinie funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i zorganizować szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, które będą prowadzone wyłącznie przez ekspertów ściśle współpracujących z Polskim Forum HR.Pierwsza edycja szkoleń odbyła się w październiku 2011 roku, kolejna w kwietniu 2012 r., obie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, teraz chcemy zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji.

Szkolenia skierowane są do osób, które chcą założyć agencję, jak i dla przedstawicieli agencji, które już działają na rynku i chcą pogłębić swoją wiedzę.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rynkiem agencji pracy tymczasowej w Polsce i za granicą, ramami prawymi w jakich taka agencja funkcjonuje. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne regulują ich działalność, które przepisy są najważniejsze i jak postępować aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, które są szalenie ważne, jednak bardzo często spychane na dalszy plan działalności.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 stycznia 2013 r. w Warszawie w siedzibie Polskiego Forum HR i będzie prowadzone przez ekspertów na co dzień z nami współpracującymi.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów.
Program szkolenia
Słowo o ekspertach
Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji pod numerem  22 653 85 22 bądź na stronie www.polskieforumhr.pl