Konferencja: Szanse i zagrożenia dla rozwoju łódzkich MSP, Łódź

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonych - już po raz dziesiąty - na reprezentatywnej próbie firm.

Łódzkie to szósty region w Polsce, wytwarzający ponad 6 proc. polskiego PKB i zatrudniający 7 proc. ogółu zatrudnionych w polskiej gospodarce. To region, gdzie największy odsetek w Polsce to firmy przemysłowe (14,2 proc., gdy średnio w Polsce to 10,8 proc.). Niestety tylko 5,4 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój (B+R) ponoszone jest w tym regionie i  ciągle niewiele firm to firmy innowacyjne. Jednak nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedną firmę przemysłową są tu dwukrotnie większe niż przeciętnie w Polsce.  To zatem region o dużym potencjale rozwojowym. Nawet dzisiaj, w dobie osłabienia gospodarczego i niepewności.

Celem konferencji będzie przedstawienie sektora MSP w regionie łódzkim na tle całego sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce, pokazanie - na podstawie wyników badania - jego przewag i słabości. Zaprezentowanie opinii przedsiębiorców z tego regionu, dotyczących barier w rozwoju ich firm - tych rynkowych, ale także wynikających z regulacji i niesprawności administracji. Chcemy wspólnie z Państwem, w dyskusji, wskazać szanse i zagrożenia dla rozwoju MSP. Zastanowimy się razem jak rozwój ten można wspierać - tak na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców i świata nauki. Jesteśmy przekonani, że w takim gronie mamy szansę wypracować rekomendacje dotyczące warunków niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy


Henryka Bochniarz

Prezydent PKPP Lewiatan


Krzysztof Kwiatkowski

Poseł na Sejm Ziemi Łódzkiej,
Przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego

 


PROGRAM

 

10:30 - 11:00

Rejestracja
 

11:00 - 11:30

Otwarcie konferencji
Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki
Krzysztof Kwiatkowski, Poseł na Sejm Ziemi Łódzkiej, Przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 

11:30 - 12:00

Łódzkie na tle regionów w Polsce
Krzysztof Kwiatkowski
, Poseł na Sejm Ziemi Łódzkiej, Przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego
 

12:00 - 13:00

Szanse i zagrożenia dla rozwoju łódzkich MSP, prezentacja wyników badania MSP'2012
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 

13:00 - 14:30

Jak zwiększyć potencjał rozwojowy łódzkich MSP?

Moderator panelu:
Krzysztof Kwiatkowski
, Poseł na Sejm Ziemi Łódzkiej, Przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego

Uczestnicy:
Przemysław Andrzejak, Prezes, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi
Janusz Grohs
, Prezes, MARINEX International
Piotr Jaszczura
, Właściciel Joker Factory
dr Maciej Kozakiewicz
, Uniwersytet Łódzki, pełnomocnik rektora ds. współpracy z przedsiębiorstwami
prof. Izabella Krucińska
, Prodziekan ds. nauki, Politechnika Łódzka
Artur Matiaszczyk
, Prezes Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Prezes Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Andrzej Styczeń, Prezes Zarządu, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Dyskusja
 

14:30 - 15:30

Lunch

 


 

 
28 listopada 2012 | ŁÓDŹ, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/msp2012/lodz/loga_ue2.gif
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego