Konferencja: Twój czas, twój kapitał, Kalisz

Konferencja

TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ
nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw

24 października 2012 | Kalisz, Hotel Europa, Aleja Wolności 5

 

Program konferencji:

10:00 - 10.30

Rejestracja, kawa powitalna

10:30 - 10:45

Otwarcie

10:45 - 11:00

Wprowadzenie: Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki
Jacek Adamski - PKPP Lewiatan

11:00 - 12:30

Kredyt technologiczny
Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak - Bank Gospodarstwa Krajowego
Procedura w banku kredytującym
Paweł Bizoń - PKO BP

Rynek NewConnect oraz Catalyst - skuteczne źródło finansowania
Maciej Richter - Grant Thornton

Fundusze Private Equity/ Venture Capital
Ryszard Kruk - Enterprise Investors

Anioły Biznesu - kluczowy element finansowania innowacyjnych start-upów, wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca - Lewiatan Business Angels przy PKPP Lewiatan

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:30

Warsztaty fakultatywne 1

warsztat 1
Fundusze Private Equity / Venture Capital
Aleksander Wasiukiewicz - Enterprise Investors

Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz - zarząd/współwłaściciel?
Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
Co kryje się pod określeniem "Term Sheet" i dlaczego mówienie o "Exit Strategy" jest ważne dla obu stron już na samym początku?
Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 2
Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak - Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń - PKO BP

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG - system wdrażania
Definicja nowej technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Proces oceny i wyboru projektu
Sposób wyliczenia premii technologicznej
Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa

13:30 - 14:15

Warsztaty fakultatywne 2

warsztat 3
Rynek NewConnect oraz Catalyst - skuteczne źródło finansowania
Maciej Richter - Grant Thornton

NewConnect i Catalyst w pigułce (Cele ustanowienia rynku / Dla kogo skierowany jest NC a dla kogo Catalyst / Statystyka debiutów)
NewConnect i Catalyst jako alternatywne ścieżki pozyskania kapitału (Proces przygotowania do debiutu / Oferta prywatna czy oferta publiczna? / Obowiązki informacyjne / Podsumowanie korzyści dla emitentów / Rola Autoryzowanego Doradcy)
Najciekawsze przykłady wejścia małych i średnich spółek na rynek NewConnect oraz emisji obligacji i wprowadzenia ich na rynek Catalyst
warsztat 4
Business Angels - Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca - Lewiatan Business Angels przy PKPP Lewiatan

Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
Jak przebiega proces inwestycyjny
Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

14:15 - 15.00

Lunch

15:00 - 16.30

Jak inwestor czyta biznesplan?
Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu
Maciej Strzębicki - Business Angels

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@prywatni.pl
www.pkpplewiatan.pl