Konferencje w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012”

Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonych już po raz dziesiąty na reprezentatywnej próbie firm.

Celem konferencji będzie przedstawienie regionalnego sektora MSP na tle całego sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce, pokazanie - na podstawie wyników badania - jego przewag, ale także słabości. Zaprezentowanie opinii przedsiębiorców dotyczących barier w rozwoju ich firm - tych rynkowych, ale także tych wynikających z regulacji i niesprawności administracji. Chcemy wspólnie z Państwem, w dyskusji, wskazać szanse rozwojowe MSP, ale także zagrożenia dla ich rozwoju. A także wspólnie zastanowić się nad tym, jak ten rozwój można wspierać - tak na poziomie centralnym, jak i na poziomie regionu.

Do udziału w konferencjach zaprosiliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz świata nauki. Jesteśmy przekonani, że w takim gronie mamy szanse wypracować rekomendacje dotyczące warunków niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw.

Terminy konferencji regionalnych:
• 30 października 2012 r. w Pile;
• 21 listopada 2012 r. w Olsztynie;
• 28 listopada 2012 r. w Łodzi;
• 12 grudnia 2012 r. w Zielonej Górze;

Termin konferencji ogólnopolskiej:
• 4 grudnia w Warszawie

Szczegóły dotyczące poszczególnych konferencji, a także program i informacja o rejestracji uczestników na ww. wydarzenia będą sukcesywnie zamieszczane na stronie PKPP Lewiatan.