Waterfront Forum po raz trzeci w Szczecinie

Waterfront Forum Szczecin, konferencja organizowana przez Instytut Studiów Regionalnych, poświęcona jest zagadnieniom aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej polskich miast nadwodnych i odbędzie się w dniach 25-26.10 (czwartek-piątek) w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce a zarazem trzecia edycja konferencji. Organizatorom przyświeca idea nadania nowego impulsu procesowi rozwoju obszarów nadwodnych Polski. Z racji ich położenia i potencjału powinny one stanowić jeden z biegunów rozwojowych kraju. Konferencja poświęcona jest zatem najszerzej rozumianej tematyce budownictwa nadwodnego - porządkowi urbanistycznemu miast, rewitalizacji obszarów poportowych, budowie portów jachtowych, zagadnieniom związków budownictwa z ochroną środowiska. W perspektywie realizowanych projektów rozbudowy infrastruktury turystycznej, debacie wokół obszarów metropolitalnych czy też najnowszych doświadczeń powodziowych tematyka konferencji nabiera szczególnego znaczenia dla definiowania polityki rozwojowej polskich miast i regionów.

Do udziału w Waterfront Forum zaproszeni są w szczególności samorządowcy, przedsiębiorcy, eksperci z dziedziny urbanistyki, budownictwa, planowania przestrzennego, turystyki i ochrony środowiska, zarówno z kraju jak i zagranicy.

Informacje i zgłoszenia oraz program edycji 2012: www.waterfront.com.pl .