Konferencja: Czas na zmiany

Betterfield w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców
Prywatnych zaprasza na bezpłatną konferencję „Czas na zmiany".

27 czerwca 2012 r. w City Park Residence
Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz przedstawicieli
branży HR z terenu wielkopolski.

Wykłady poprowadzą znakomici praktycy świata biznesu wśród których:

* Pan Robert Krool - Wiceprezes Zarządu Fundacji na Rzecz Promocji
Przedsiębiorczości Instytut Copernicus, Leadership & Strategy Coach

* Pani Karena Landini - HR Manager, People Development, Indesit

* Pan Bogdan Klepas - Doradca Zarządu do Spraw Pracowniczych w Enea

* Pani Wioletta Wysota-Wawrzyniak - Dyrektor, Regionalny Oddział
Korporacyjny, PKO BP


PROGRAM

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

Warunkiem zgłoszenia się jest wysłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego mailem na adres: kontakt@wzpp.org.pl
W pozostałych załącznikach przesyłamy kartę zgłoszenia oraz szczegółowy
program.

Zapraszamy do udziału w konferencji!!! Udział jest 100% bezpłatny!!!!