Konferencja: Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE

21-23 listopada 2012 r., Warszawa

Jest to pierwsza w Polsce konferencja dla przedsiębiorców i prawników, kładąca nacisk na praktyczny wymiar rozwiązań prawnych, które wspierają działalność biznesową. Celem wydarzenia jest omówienie, podczas dyskusji i prelekcji, bieżących problemów gospodarczych i prawnych, z którymi mierzą się przedsiębiorcy zarówno we własnych krajach, jak i w trakcie inwestycji transgranicznych prowadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Formuła konferencji przewiduje warsztaty i sesje dotyczące finansowania działalności, podatków, outsourcingu, fuzji i przejęć, sukcesji w biznesie, upadłości, restrukturyzacji, prawa konkurencji i arbitrażu.

Wśród honorowych prelegentów są już m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, prof. D. Hübner, Andrzej Klesyk i prof. Marcin Król.

Organizatorem konferencji jest Forum Europejskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest partnerem merytorycznym. Sponsorem wydarzenia jest TMF Group.

Atrakcyjny pakiet konferencyjny - tylko 1440 zł. Możliwość udziału tylko w warsztatach (cena za 2 wybrane warsztaty - jedynie 400 zł).

Pełny program, w tym lista prelegentów i rejestracja: www.ibawarsaw2012.com