NOWE PRAWO BUDOWLANE Przyczynek do Kodeksu Budowlanego

.

PROGRAM

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych ¾

29 czerwca 2012 r.

Godz. 10.00-13.30