Seminarium: Inwestycja jako tor przeszkód - jak go skutecznie pokonać?

Zapraszamy na dwudniowe seminarium  poświęcone prowadzeniu inwestycji. Obecność doświadczonych specjalistów pozwoli na przedstawienie dobrych praktyk w zakresie właściwego przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji budowlanych, w taki sposób, aby kończyły się powodzeniem. Patronem seminarium jest PKPP Lewiatan.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY PRZEDE WSZYSTKIM:

• Wojewodów, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów,Wójtów oraz Skarbników i Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego
• Przedstawicieli Ambasad znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• Prezesów, dyrektorów i kierowników spółek komunalnych i Skarbu Państwa
• Kierowników i pracowników wydziałów technicznych i inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
• Kierowników i pracowników wydziałów gospodarki komunalnej, infrastruktury oraz wydziałów ochrony zabytków i środowiska
• Wykonawców i podwykonawców robót budowlanych
• Niezależnych ekspertów i praktyków z dziedziny zarządzania i prowadzenia projektów inwestycyjnych

PANEL DYSKUSYJNY
- reprezentanci stron procesu inwestycyjnego: Wykonawcy, Inwestora, Inżyniera/Konsultanta

Mariusz Dobrzeniecki (Wykonawca) - Prezes Zarządu Pekum Sp. z o. o. z/s w Olsztynie (I miejsce w rankingu
Diamenty Forbesa 2012, Gazela Biznesu), Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jolanta Żuk (Zamawiający) - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Kierownik pierwszego zakończonego w Polsce projektu współfinansowanego przez fundusz ISPA / Piła, obecnie realizuje projekt w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z ramienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu.

Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Krzysztof Woźnicki - Ekspert i Rozjemca w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC, Prezes Senior Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Marek Michałowski - Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA, Członek Rady Głównej Business Centre Club, Prezes Polskiego Związku Golfa, biegły rewident.

Łukasz Niedźwiecki - Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o. o., właściciel Best Business Solutions, coach i trener, doświadczony praktyk biznesu (ponad 10-letnie doświadczenie w bankowooeci korporacyjnej).

Małgorzata Rogowicz-Angierman - radca prawny, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Rozjemca FIDIC i Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, w tym w kontraktach według wzorców FIDIC.

Ryszard Siedlecki - radca prawny, ekspert Prawa Zamówień Publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC, doświadczony w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla wielomilionowych kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Miron Klomfas - Prezes Zarządu B-Act Sp. z o. o., Specjalista w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów inwestycyjnych, Ekspert w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Business Centre Club oraz Związku Pracodawców Branży Infrastruktury PKPP Lewiatan.

Jakub Białachowski - Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Specjalista w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów inwestycyjnych, Rozjemca i Ekspert w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz członek Związku Pracodawców Branży Infrastruktury PKPP Lewiatan. 

Adam Białachowski - Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Młody Profesjonalista Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Specjalista w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC, Wiceprezes Zarządu ISACA Warszawa, Członek Business Centre Club oraz Związku Pracodawców Branży Infrastruktury PKPP Lewiatan.

Radosław Kozłowski - Główny Specjalista ds. Realizacji Kontraktów w B-Act Sp. z o. o., Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, specjalista w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC.

PROGRAM

 8 listopada 2012 r.

1 Panel
Przygotowanie i realizacja inwestycji - „tor przeszkód"

10:00 Rejestracja gości
10:30 Projektowanie - jaki jest prawdziwy cel?

 • Kierownik Projektu - nie mylić z Inżynierem Kontraktu
 • Projektowanie przez Wykonawcę
 • Projekt budowlany/wykonawczy czy PFU?
 • Nadzór Autorski
 • Dokumentacja Przetargowa (SIWZ), w tym Specyfikacja Materiałowa/rozwiązania równoważne
 • Ryczałt
 • Decyzje Zamawiającego
 • Roszczenia Wykonawcy i Zamawiającego
 • Komisja Rozjemcza - komisja ds. zapobiegania sporom
 • Roboty (zamówienia) dodatkowe/uzupełniające/zamienne
 • Wady a usterki
 • Obieg dokumentów
 • Realizacja: relacje na budowie, wymagania dla Inżyniera i Wykonawcy; jaka jest prawdziwa rola Inżyniera?

Około 12:30 planowana jest przerwa kawowa

14:30 Dyskusja

15:30 Obiad
16:00 Przerwa, czas wolny, nawiązywanie kontaktów, możliwość skorzystania z atrakcji Hotelu
19:00 Kolacja


2 Panel

Biuro budowy jako firma ad-hoc - właściwe Administrowanie Kontraktem Wykonawcy Robót

10:00 Rejestracja gości
10:30 Etap I: analiza SIWZ
Etap II: oferta: analiza Pareto
Etap III: przygotowanie realizacji: komunikacja; mapa myśli Kontraktu; warsztaty; raport wstępny; procedury; współpraca; partnerzy/podwykonawcy' „poznaj partnera/przeciwnika"; umowa konsorcjum
Etap IV: realizacja: listy sprawdzające; narady; rejestry; raporty; problemy; sympozja

Około 12:30 planowana jest przerwa kawowa

14:30 Dyskusja
15:30 Obiad
16:00 Przerwa, czas wolny, nawiązywanie kontaktów, możliwość skorzystania z atrakcji Hotelu
19:00 Kolacja


 9 listopada 2012 r.

09:00 Śniadanie
10:00 Panel Dyskusujny

Roszczenia - przykłady - omówienie roszczeń Wykonawców i Zamawiających - przedstawienie strony Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera

12:30 Podsumowanie Seminarium, wnioski

 

Inwestycja jako tor przeszkód - jak go skutecznie pokonać?
Wymiana doświadczeń uczestników procesu inwestycyjnego.
Biuro budowy jako firma ad-hoc - właściwe Administrowanie Kontraktem Wykonawcy Robót.

8-9.11.2012 r.
WINDSOR PALACE HOTEL
& CONFERENCE CENTER, Serock k/Warszawy
Budynek położony jest w malowniczym parku, który zapewnia spokój i nadaje niezwykłego charakteru temu miejscu. Windsor Palace Hotel & Conference Center to największy kompleks konferencyjny nad Zalewem Zegrzyńskim. Podczas pobytu w Hotelu można skorzystać z wielu atrakcji, takich jak: Kawiarnia-Bar „Five o'clock" wyposażona w ogromny wybór whisky, kręgielnia i klub, siłownia, jacuzzi, łaźnia.

ORGANIZATOR: B-Act Sp. z o. o., e-mail: seminarium@b-act.com.pl
ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 49, fax (52) 321 11 99

www.b-act.com.pl