Strategiczne zarządzanie zmianą w podregionach wojewóztwa lubuskiego

W ostatnich latach w województwie lubuskim sytuacja gospodarcza ulega nieustannym przemianom, wobec czego konieczne staje się umiejętne zarządzanie zmianą oraz adaptowanie do nowej sytuacji podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz społeczności lokalnej. W odpowiedzi na te problemy rozpoczęto realizację projektu „Czas na zmiany - strategiczne zarządzanie zmianą w podregionach województwa lubuskiego", którego głównym celem jest wypracowanie strategii zarządzania zmianą dla województwa lubuskiego.

Konferencja odbędzie się w Zielonej Górze, w sierpniu 2012 r.

Więcej informacji http://www.zarzadzanie-zmiana-lubuskie.pl/