Konferencja: Uczelnia przyszłości gwarancją zatrudnienia

22 maja 2012, Warszawa
Siedziba PKPP Lewiatan, ul. Cybulskiego 3

W Polsce działała 467 uczelni wyższych, z czego ponad 300 stanowią uczelnie niepubliczne. Szacuje się, że do 2025 r. ich liczba znacznie spadnie i uczelni prywatnych będzie jedynie około 50. Przetrwają tylko te ośrodki akademickie, które zaoferują najwyższy poziom nauczania i których oferty będą w największym stopniu dopasowane do bieżących i prognozowanych potrzeb rynku pracy. By zagwarantować sobie stabilną pozycję za kilka lat, już dziś należy zmienić myślenie zarówno o procesie edukacyjnym jak i o jego efekcie.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo jak dzięki wprowadzeniu innowacji w dydaktyce, angażowaniu studentów w prawdziwe wyzwania rynkowe, a przede wszystkim systematycznej współpracy szkół wyższych z pracodawcami, ośrodki akademickie mogą już teraz zapewnić sobie stabilną przyszłość.


Program konferencji
10.00 - 10.15 Rejestracja uczestników
10.15 - 10.45 Innowacyjne formy współpracy pomiędzy uczelniami a pracodawcami: studenci rozwiązujący rzeczywiste problemy biznesowe Klientów
Dr Beata Mierzejwska - Konsultant w firmie Innovatika

10.45 - 11.15 Od procesu bolońskiego do monitoringu losu absolwentów uczelni wyższych: wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rynku pracy
Dr Joanna Nawój-Połoczańska - Asystent w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

11.15 - 11.45 Jak europejskie uczelnie zmieniają swoje podejście, aby sprostać oczekiwaniom nowoczesnych studentów
Mark Woodcock - Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Zachodnią
Andrzej Butra - Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Centralną i Wschodnią

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.00 Debata: Nowe drogi dla szkolnictwa wyższego, czyli praktyczne metody zdobywania umiejętności w szkołach wyższych

Uczestnicy:
Dr hab. Ewa Chmielecka - Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ekspert Boloński.
Mark Woodcock - Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Zachodnią
Ewa Polańska - Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Jacek Palec - Dyrektor Zarządzający Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
Piotr Stanisławski - Student V roku Nauk Politycznych UW i III roku Prawa na UKSW

Prowadzenie: Monika Zakrzewska - Ekspert w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan

13.00 Lunch

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do piątku, 18 maja wysyłając mail na adres:
karolina@goodbrand.co