Seminarium: udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji projektów finansowanych w ramach Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership

Zapraszamy do udziału w seminarium, poświęconemu możliwościom udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji projektów finansowanych w ramach Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), które odbędzie się dnia 22 maja 2012 r. w godzinach 10.00 - 13.00, w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7. Seminarium jest organizowane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Program seminarium obejmuje:

· Możliwości udziału polskich inwestorów, wykonawców, dostawców i konsultantów w realizacji projektów finansowanych w ramach E5P;

· Procedury przetargowe, stosowane w ramach E5P;

· Priorytety sektorowe Funduszu;

· Informacje o realizowanych i planowanych projektach;

· Możliwość zadania pytań i dyskusji z zarządzającymi Funduszem.

 

Gośćmi seminarium będą przedstawiciele EBOR:

· Anders Lund - E5P Fund Manager

· Richard Gargrave - Senior Procurement Specialist

· Ewa Manik - E5P Fund Implementation Analyst

· Lucyna Stańczak - Dyrektor regionalnego biura EBOR w Warszawie

 

Celem Funduszu E5P jest zwiększanie efektywności energetycznej w krajach Partnerstwa Wschodniego poprzez dofinansowanie wybranych projektów inwestycyjnych. Priorytetem Funduszu E5P są projekty w zakresie efektywności energetycznej w ciepłownictwie, a także elektroenergetyka, energetyka odnawialna, kanalizacja i oczyszczanie ścieków oraz ograniczenie emisji. Fundusz dotąd działa na Ukrainie, w przyszłości powinien także objąć Mołdawię i pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego.

 

Fundusz dysponuje obecnie kwotą ok. 50 mln EUR, docelowo jego kapitał wyniesie 91 mln EUR. Wartość realizowanych projektów będzie jednak znacznie większa, gdyż grantom E5P będą towarzyszyć kredyty dla beneficjentów projektów od międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Nordic Investment Bank. Fundusz jest administrowany przez EBOR, a jego donatorami są Unia Europejska, państwa skandynawskie i bałtyckie, Ukraina, USA oraz Polska.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: maciej.chrzanowski@msz.gov.pl do dnia 17 maja 2012 r.