SEMINARIUM „ZATRUDNIJ ASA”

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się:

24 maja 2012 w godzinach 9.00 - 13.00
w siedzibie Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

Program seminarium w odrębnym pliku 

W poprzednich edycjach seminarium realizowanego przez Fundację SYNAPSIS w ramach projektu „Zatrudnij ASa" wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu odpowiedzialnych społeczne przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych przyjęciem osób z autyzmem na bezpłatny staż.


! Osoby autystyczne są bezwarunkowo lojalne i uczciwe, a także bardzo dokładne
i sumienne. Sprawdzają się zwłaszcza w monotonnych i wymagających długotrwałego skupienia pracach jak np. tworzenie baz danych oraz katalogowanie informacji.
! Przyjęcie na staż lub zatrudnienie osoby autystycznej przynosi firmie korzyści wizerunkowe - wykazując społeczną odpowiedzialność.
! Zatrudniając osobę z autyzmem i zespołem Aspergera zyskujemy zwolnienie z wpłat na PFRON. Można również uzyskać dotację na zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika nawet do 220% wysokości najniższego wynagrodzenia.

ZGŁOSZENIE


Wioletta Borys Kierszniewska, w.borys-kierszniewska@synapsis.org.pl
22 825 86 33 wew. 101


www.zatrudnij-asa.pl
facebook.com/zatrudni.asa