Wspólne Europejskie Prawo Sprzedaży – tańszy i łatwiejszy dostęp do wspólnego rynku dla konsumentów i przedsiębiorców

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza 15 czerwca 2012 r. na prezentację wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży - projektu rozporządzenia ustanawiającego jednolity zestaw przepisów regulujących sprzedaż towarów na wspólnym rynku. Celem propozycji Komisji Europejskiej jest rozszerzenie dostępu konsumentów do wspólnego rynku i poprawa stabilności środowiska biznesowego w Unii Europejskiej.

11 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, proponując tym samym ustanowienie dodatkowego i dobrowolnego systemu prawa umów sprzedaży rzeczy i treści cyfrowych.

W celu przybliżenia projektu europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej organizuje 15 czerwca br. seminarium poświęcone wspólnym europejskim przepisom sprzedaży. Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony i omówiony przez pana Mikołaja Zaleskiego, eksperta Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

 

Seminarium odbędzie się:

 15 czerwca 2012 r.

w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

ul. Jasna 14/16 A

Warszawa

o godzinie 10.00

  

Zamierzeniem Komisji Europejskiej i jej Wiceprzewodniczącej pani Viviane Reding jest, aby wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży przyczyniły się do zwiększenia zaufania konsumentów do Wspólnego Rynku i poprawy warunków dla działalności przedsiębiorców poprzez ustanowienie czytelnego, europejskiego zestawu jasnych reguł dot. sprzedaży. Przyczyną podjęcia tej inicjatywy był fakt, że pomimo funkcjonowania Wspólnego Rynku, istniejące bariery w handlu transgranicznym, powodują rezygnację przez przedsiębiorców z realizacji transakcji wartych 26 mld EUR każdego roku. Kolejną konsekwencją istnienia barier w handlu transgranicznym w Unii Europejskiej jest ograniczenie wyboru i możliwości dokonywania korzystniejszych zakupów przez konsumentów.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do 13 czerwca 2012 r. pod adresem: COMM‑REP-WAW-REJESTRACJA@ec.europa.eu lub pod numerem telefonu: 22 55 68 983.

Seminarium będzie transmitowane na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska/web_streaming_pl.htm

Oraz na naszym profilu Facebook:

http://www.facebook.com/komisjaeuropejska

  

  Program seminarium

  

09.30-10.00 Rejestracja, powitalna kawa

10.00- 10.05 Powitanie:

  •  Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce

10.05 - 10.45 Prezentacja propozycji Komisji

  • Mikołaj Zaleski, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości KE

10.45 - 11.00 Stanowisko Rządu RP

  • Andrzej Ryng, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości

11.00 - 11.15 Projekt a prawa konsumentów

  • Paweł Zagaj, Naczelnik Wydziału Strategii i Analiz , Departament Polityki Konsumenckiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

11.15 - 11.30 Głos polskiego środowiska akademickiego TBC

  •  Dr hab. Jerzy Pisuliński, Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (TBC)

11.30 - 12.30: Dyskusja panelowa,  panel:

  • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
  • Mikołaj Zaleski, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości KE
  • Bartosz Wyżykowski, PKPP Lewiatan
  • Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego (moderator)

12.30-13.00 Sesja Q&A

13.00 Zakończenie

13.00-13.45 Lunch


Zaproszenie w pdf

Więcej informacji:

Projekt rozporządzenia:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:EN:PDF

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm