Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2014

13 marca 2014, Warszawa, Hotel Polonia Palace

Organizator: Instytut Allerhanda

Patronat honorowy: Ministerstwo Sprawiedliwości,  Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, OIRP Poznań, OIRP Białystok, OIRP Warszawa, OIRP Kraków, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw,  Konfederacja Lewiatan.

W trakcie obrad Kongresu, zaproszeni Eksperci wraz z Uczestnikami, podejmą dyskusję dotyczącą  pięciu  generalnych obszarów tematycznych:

·         Restrukturyzacja struktur powiązanych - założenia do zmiany prawa, postulaty de lege ferenda  (warunki udanej restrukturyzacji, praktyczne problemy, modele finansowania)

·         Restrukturyzacja w instytucjach finansowych

·         Restrukturyzacja sektora budowlanego - problem regionalny czy europejski? (case study)

·         Model kształcenia uczestników procesu restrukturyzacyjnego (syndyków, środowiska sędziowskiego, kadry menedżerskiej; inicjatywy akademickie; przykłady innych ustawodawstw)

·         Międzynarodowe aspekty restrukturyzacji

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Agenda:  http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-2014/restrukturyzacja2014-agenda/

Rejestracja: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-2014/restrukturyzacja2014-rejestracja/

Szczegóły na www.kongres2014.allerhand.pl.

 

Pion Organizacji Wydarzeń

+48 (12) 341 46 48

kongres@allerhand.pl