Inflacja bazowa bez zmian

Inflacja bazowa w lipcu br. po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym i nie zmienia się od trzech miesięcy - podał NBP. „W czerwcu i lipcu ceny żywności i energii w najmniejszym stopniu od początku roku wpłynęły na wysokość wskaźnika inflacji (CPI)" - ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Inflacja bazowa, po wyłączeniu żywności i energii, jest ciągle wysoka, co oznacza, że zarówno oczekiwania inflacyjne, jak i presja popytowa nie słabną. Jednak niewielkie wzrosty inflacji bazowej m/m w ostatnich dwóch miesiącach dowodzą, że nie ma już przenoszenia się wzrostu cen żywności i energii na pozostałe ceny. Dzisiaj trzeba się liczyć z tym, że niepewność związana z sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych, słabnięciem koniunktury gospodarczej w krajach Unii Europejskiej może przełożyć się na decyzje gospodarstw domowych, które zmniejszą konsumpcję.
W kolejnych miesiącach jest więc szansa na ograniczenie inflacji bazowej, ale będzie temu towarzyszyła mniejsza dynamika konsumpcji, co niestety odbije się negatywnie na tempie wzrostu gospodarczego" - dodaje Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan