Konferencja: Twój czas, Twój Kapitał - Gdańsk

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw jest ich zdolność do stałej zmiany, do wykorzystywania szans, które tworzy rynek i wpływania na jego kształt w kontekście aktualnych wyzwań dla biznesu oraz obecnych realiów gospodarczych. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej jest dokonywanie inwestycji w innowacje.

Jakie są dzisiaj na to szanse? Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne i pozyskać kapitał na współfinansowanie? Odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy konferencji „Twój Czas, Twój Kapitał." Zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Porozmawiamy także o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie w obecnej i przyszłej perspektywie oraz o kierunkach zmian w dystrybucji środków: od systemu bezzwrotnych dotacji po zwrotne instrumenty finansowe. Sprawdzimy także, jakie są Państwa oczekiwania w tej kwestii. Przede wszystkim jednak przedstawimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:

kredyt technologiczny, który wykorzystując środki unijne pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych do firmy,

rynek NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie finansowanie zdobywają młode, rozwijające się firmy, zwłaszcza te działające w obszarze nowych technologii,

fundusze podwyższonego ryzyka - Venture Capital i Private Equity.

Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych przedsiębiorstw.

PROGRAM

10:00 - 10.30

Rejestracja, kawa powitalna

10:30 - 10:45

Otwarcie

10:45 - 11:00

Wprowadzenie: Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki
Jacek Adamski - PKPP Lewiatan

11:00 - 12:30

Kredyt Technologiczny
dr Andrzej Janicki - Bank Gospodarstwa Krajowego

Rynek NewConnect, skuteczne źródło finansowania
Michał Sawicki - Grant Thornton

Fundusze Private Equity/ Venture Capital
Ryszard Kruk - Enterprise Investors

Fundusze unijne - dziś i jutro
Artur Mikołajuk - PKPP Lewiatan

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:30

Warsztaty fakultatywne 1

warsztat 1
Fundusze Private Equity / Venture Capital
Tomasz Piętka - Enterprise Investors

Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć

O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę

Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz - zarząd/współwłaściciel?

Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?

Co kryje się pod określeniem "Term Sheet" i dlaczego mówienie o "Exit Strategy" jest ważne dla obu stron już na samym początku?

Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 2
Fundusze unijne dziś i jutro - wymiar regionalny
Artur Mikołajuk - PKPP Lewiatan

Na jakie projekty można otrzymać dotację?

Czym są JEREMIE i JOSEFIN i czy pożyczę od nich pieniądze?

Czy firmy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa? - przykłady usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu

13:30 - 14:15

Warsztaty fakultatywne 2

warsztat 3
Kredyt Technologiczny
dr Andrzej Janicki - Bank Gospodarstwa Krajowego

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG - system wdrażania

Definicja nowej technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Proces oceny i wyboru projektu

Sposób wyliczenia premii technologicznej

Zmiany w ustawie

Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa

warsztat 4
Rynek NewConnect
Michał Sawicki - Grant Thornton

Podsumowanie 3 lat funkcjonowania NewConnectt (Cele ustanowienia rynku / Dla kogo skierowany jest NC / Statystyka debiutów)

NewConnect jako alternatywna scieżka pozyskania kapitału (Proces przygotowania do debiutu / Oferta prywatna czy oferta publiczna? / Obowiązki informacyjne / Podsumowanie korzyści dla emitentów / Rola Autoryzowanego Doradcy)

Najciekawsze przykłady wejścia spółek małych i średnich na giełdę, na NewConnect (Mo-BRUK - historyczny debiut Spółki / DRUK-PAK - debiut w cieniu konkurenta)

14:15

Lunch


TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ
nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw

15 czerwca 2011 | Gdańsk, Hotel Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4

Karta zgłoszeniowa