Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - stanowisko

STANOWISKO KONFEDERACJI LEWIATAN WOBEC PROJEKTU ZARZĄDZENIA PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

1. W projekcie zarządzenia wskazano, że w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,3. W naszej ocenie współczynnik korygujący powinien wynosić 1,4.

Uzasadnienie zmiany: w przypadku osób dorosłych niezmiernie istotne jest utrzymanie wentylowanych mechaniczne w bardzo dobrej kondycji fizycznej, co wymaga zastosowania preparatów wysokiej jakości, co ma bezpośredni wpływ na całokształt procesu terapeutycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów zakupu preparatów żywieniowych.

2. W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia proponuje się współczynnik korygujący 1,2. W naszej ocenie współczynnik ten powinien wynosić: 1,3.

Uzasadnienie zmiany: w przypadku dzieci wentylowanych mechaniczne obciążonych chorobami rzadkimi wymagana jest do zastosowania bardzo droga wysokospecjalistyczna dieta. Zabezpieczenie pacjentów w prawidłowe proporcje składników odżywczych, wymaga zastosowania preparatów o zwiększonej wartość składników odżywczych, co w przypadku dzieci jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę ich cykl rozwoju psychofizycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów zakupu preparatów żywieniowych.

3. W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia proponuje się zastosowanie współczynnika korygującego o wartości 1,5. Również w tym przypadku uważamy, że wartość ta powinna być wyższa i wynosić 1,6.

Uzasadnienie zmiany: w przypadku dzieci wentylowanych mechaniczne obciążonych chorobami rzadkimi wymagana jest do zastosowania bardzo droga wysokospecjalistyczna dieta. Zabezpieczenie pacjentów w prawidłowe proporcje składników odżywczych, wymaga zastosowania preparatów o zwiększonej wartość składników odżywczych, co w przypadku dzieci jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę ich cykl rozwoju psychofizycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów zakupu preparatów żywieniowych.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian, które w sposób istotny wpłynął na jakość usług oraz kondycję podmiotów wykonujących jedne z najcięższych zakresów świadczeń w ochronie zdrowia.

KL/418/143/1836/DB/2017