Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2021-07-30 Podatki
  Podatki

  Ustawa o rachunkowości - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy
  o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154), który dostosowywać ma przepisy krajowe do unijnych regulacji standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz posiadanego już przez część przedsiębiorców doświadczenia w zakresie nowej formy sprawozdawczości, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania.

 • 2021-06-23 Podatki
  Podatki

  Ulga na innowacje - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

  W odpowiedzi na prekonsultacje projektu z dnia 15 czerwca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającego propozycje ulg wspierających innowacje, przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-06-18 Podatki
  Podatki

  Rekomendacje Lewiatana do projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  W związku z konsultacjami społecznymi projektów z dnia 10 czerwca 2021 r. rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazujemy rekomendacje Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-06-16 Podatki
  Podatki

  Zgłoszenia celne - stanowisko Lewiatana ws. zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2

  Przedstawione w piśmie uwagi związane są z problemem zamykania procedury specjalnej uszlachetniania czynnego (IPR) w wyniku wprowadzenia zmiany, która skutkuje brakiem możliwości korzystania z IPR podmiotom, które nie są w stanie przedstawić kompletu wymaganych danych na moment dokonywania zgłoszenia celnego zamykającego procedurę specjalną, niemniej dane te posiadają i przedstawiają organom celnym w momencie rozliczenia IPR w formacie xml poprzez RPS (system Rozliczania Procedur Specjalnych).

 • 2021-06-09 Podatki
  Podatki

  Zakres danych w deklaracjach podatkowych - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z 24 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 • 2021-06-07 Podatki
  Podatki

  Opłata reprograficzna - stanowisko Lewiatana ws. projektu ustawy

  W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami publicznymi projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 03.05.2021 oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

 • 2021-05-05 Podatki
  Podatki

  Pakiet VAT e-commerce - apel Lewiatana o pilne uchwalenie ustawy

  Konfederacja Lewiatan apeluje o pilne uchwalenie ustawy implementującej Pakiet VAT e-commerce, tak aby przepisy weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 r., tj. zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Niedokonanie implementacji wskazanych przepisów we właściwym terminie oznaczać będzie poważne trudności dla Polskich przedsiębiorców w prawidłowym rozliczeniu transakcji z podmiotami zagranicznymi.

 • 2021-04-07 Podatki
  Podatki

  Rozporządzenie o zmianach w JPK - uwagi Lewiatana

  Przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 • 2021-03-30 Podatki
  Podatki

  Pismo dot. sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

  W związku ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu (druk nr 1051) w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”), w imieniu Konfederacji Lewiatan apelujemy o nieodrzucanie poprawek senackich.

 • 2021-03-25 Podatki
  Podatki

  Pismo Konfederacji Lewiatan dotyczące wyjaśnienia „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur”

  W związku z wyjaśnieniem „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur” z dnia 3 marca br. umieszczonym na portalu podatki.gov.pl, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe wyjaśnienie będzie prowadzić do nieuzasadnionych kosztów po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w związku z obowiązkiem podawania danych faktur zakupu.

Przejdź do archiwum